Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Altiden Ekko søger en socialfaglig medarbejder med erfaring indenfor psykiatrien/det socialpædagogiske område til vores særligt tilrettelagte botilbud Knivholtvej i Frederikshavn

  • Alternativet Knivholtvej
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Drømmer du om en stilling der kræver en høj faglighed samtidigt med, at du får lov at drage omsorg for nogle af samfundets mest udsatte borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads … Knivholtvej danner ramme om 11 særligt tilrettelagte botilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens § 107 og § 108 . Målgruppen omfatter borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sårbarhed, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser samt borgere med misbrug, behandlingsdomme eller foranstaltningsdomme. Se vores botilbud Knivholtvej via dette link https://bit.ly/3C6V300. Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgerens individuelle indsatsmål/delmål og strategier. Deltage i borgernes daglige aktiviteter, som tur ud af huset. Arbejde med at fastholde en daglig struktur for borgeren. Deltage i praktiske opgaver i huset både på egen hånd og sammen med borgerne, som rengøring, madlavning samt pasning af udendørsarealer. Varetage den daglige medicinhåndtering og dokumentation af denne. Hvis du ikke har erfaring, vil du blive oplært. Faglig sparring og vidensdeling med dine kollegaer. Vi søger en medarbejder der har/kan: En relevant uddannelse (som f.eks. Pædagog, Lærer, Soc. Råd, Ergoterapeut, SSA m.m.). Erfaring indenfor psykiatrien/det socialpædagogiske område. Rumme følelsesmæssige udsving samt agere roligt og skabe genkendelighed. Erfaring indenfor forskellige specialiserede pædagogikker. Yde støtte, omsorg og hjælp til praktiske gøremål. Udarbejde daglig pædagogisk dokumentation. En anerkendende tilgang til andre mennesker. Bidrage til det gode samarbejde med dine kollegaer og du har humor. Du har kørekort. Vi tilbyder en arbejdsplads: Hvor du får en fast stilling på 37 timer med skiftende vagter og en fleksibel vagtplan. Der er et arbejdsfællesskab i udvikling med fokus på kerneopgaven. Du får Spændende arbejdsopgaver med mulighed for faglig udvikling og læring. Der er et tværfagligt team, hvor der er fokus på tilgang og metode samt psykiatriforståelse. Du får mulighed for indflydelse iht. den pædagogiske udvikling. Med stor respekt for borgerne og hvor der altid er plads til omsorg. Der er ekstern faglig supervision og kurser. Du får engagerede, erfarne og humørfyldte kollegaer. Hvor du har mulighed for efteruddannelse. Hvis ovenstående er noget for dig Så send dit CV og anden relevant dokumentation via knappen 'Send ansøgning'. Vi screener og afholder samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Mads Christian Andersen på 8180 6656.