Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambulant sygeplejerske til børneneuroteamet i ambulatoriet i Vejle, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, barselsvikariat

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Camilla er på vej på barsel, og vi har derfor et sygeplejerskevikariat ledigt fra 1.december 2022. Udgangspunktet er fuld tid, men 32-34 timer kan komme på tale, hvis det er dit ønske. Har du professionel erfaring med børn og familier og/eller psykiatriske patienter generelt – og har du lyst til at fordybe dig yderligere i de neuropsykiatriske patienter? Så er det måske dig, vi søger. Send os din ansøgning, hvis du har lyst til at prøve kræfter med dette spændende arbejdsområde og blive en del af et stærkt, humoristisk team. Der er fokus på forebyggelse af indlæggelser og det tværsektorielle samarbejde. Vi arbejder også med at skabe bedre sammenhæng i tilbuddet til patienter med dobbeltdiagnoser. Som ambulantsygeplejerske vil du komme til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som f.eks. psykologer, læger, pædagoger, socialrådgivere og lægesekretærer. I ambulatoriet er opgaverne at udrede og behandle børn og unge i alderen 4-19 år, og vi har stort fokus på inddragelse af netværket. I den ledige stilling vil hovedparten af patienterne være i skolealderen. I hverdagen vil du som ambulantsygeplejerske have et selvstændigt ansvar for egne patienter, hvor der samarbejdes tværfagligt med henblik på diagnosticering og efterfølgende tilbagemelding til barnet og forældrene. Der er mulighed for regelmæssig kollegial sparring og supervision i personalegruppen, og du vil i begyndelsen have en mentor tilknyttet. Der arbejdes med den syddanske forbedringsmodel, og det forventes, at du vil deltage aktivt i forbedringsarbejdet. BUP-Sydjylland vandt i 2021 sammen med BUP-Odense den syddanske forbedringspris på baggrund af forbedringer på ADHD-området. Dine opgaver bliver: At indgå i tværfagligt samarbejde som sagsbehandler for ambulante patienter, hvor opgaverne for dig primært vil være: Samtaler med børn og forældre, behandling/opfølgning, evt. skoleobservation. At formidle sager på netværksmøder med skole, PPR, sagsbehandlere i kommuner og andre relevante samarbejdspartnere Foretage løbende medicinkontroller af børn og unge Indgå i samarbejde med primærsektoren (praktiserende læge, skole, kommune) om behandlingen Dine kvalifikationer: Du er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring inden for psykiatrien, evt. det børne- og ungdomspsykiatriske og/eller pædiatriske område. Du går med stort engagement ind i det gode og involverende samarbejde med patienter og pårørende Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag Du er god til at samarbejde og hjælper gerne en kollega. Det, du ikke kan i forvejen, er der dygtige kolleger, der hjælper dig på vej med. Vi håber, at du selv bringer en masse erfaring med dig, som du vil dele med os. Du har et stort arbejdspotentiale Du har kørekort. Vi tilbyder: Mangfoldighed Gode kollegaer, som har et højt fagligt ambitionsniveau, men også er klar til at komme med hyggelige indslag i frokostpausen. Supervision, intern undervisning m.m. Gode udviklingsmuligheder En arbejdstid, der ligger inden for ambulatoriets åbningstid, som er mellem kl 8 og 16 på hverdage (med mulighed for variation i begge ender af mødetiden). Om afdelingen: Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa rummer afdelingen døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef (specialpsykolog) og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de faglige ledere, der har det faglige ansvar. I Vejle Ambulatoriet er der desuden en ledende overlæge, som står for den daglige ledelse af læger, både den faglige ledelse og personaleledelse.  De forskellige ledelseslag understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark. Vil du vide mere Du er velkommen til at kontakte overlæge Jeanette Wacher, Jeanette.Wacher@rsyd.dk eller funktionsleder Lisbeth Madsen, 2366 4333, lisbeth.madsen@rsyd.dk , hvis du vil vide mere. Din ansøgning Søg stillingen online via linket herunder. Ansøgningsfristen er søndag den 23.oktober 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 26. oktober 2022 om eftermiddagen. Tiltrædelse 1. december 2022. Vi indkalder til samtale den 24. eller 25. oktober 2022 pr. mail. Vi glæder os til at høre fra dig. Vi tager reference umiddelbart efter en eventuel samtale.