Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeuter søges til Fysio- og Ergoterapi, Afsnit 1, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Fysio- og Ergoterapi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du uddannet fysioterapeut med erfaring i eller interesse for komplekse patientforløb? Ønsker du at understøtte patienter under deres indlæggelsesforløb med et patientinvolverende og tværfagligt fokus, så er det dig vi søger Vi søger to fysioterapeuter til faste stillinger ved Fysio-og Ergoterapi i Afsnit 1. En stilling inden for specialerne Blodsygdomme og Dansk Center for Partikelterapi i vores Team fys 1 pr 1. december 2022 En stilling inden for Leversygdomme og Mave-Tarmkirurgi i vores team fys 2 pr. 1. februar 2023. Begge stillinger er som udgangspunkt 37 timer pr uge. Om afsnit 1 Afsnit 1 er opdelt i 3 teams. Der er to fysioterapeutiske teams og et ergoterapeutisk team. Team fys 1 dækker følgende kliniske afsnit: Blodsygdomme, Kræftafdelingen, Plastik- og Brystkirurgi, Hoved- og Halskirurgi, Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Brystklinikken og Lymfødemklinikken. Team fys 2 dækker følgende kliniske afsnit: Nyresygdomme, Urinvejskirurgi inkl. bækkenbundspatienter, Leversygdomme samt Mave- og Tarmkirurgi. Team Ergo dækker alle ovennævnte specialer i Afsnit 1 foruden specialer fra Afsnit 2. Dine arbejdsopgaver består bl.a. i vurdering af funktionsevne og genoptræningspotentiale af patienter i komplekse forløb som kan have medicinske, kirurgiske og/eller neurologiske problemstillinger respirationsfysioterapi mobilisering og træning instruktion og vejledning til indlagte patienter og patienter i klinkkerne tilpasning og udlån af hjælpemidler udarbejdelse af status og genoptræningsplaner samt dokumentation i EPJ træning af patienter i DCPT regi – gældende for stillingen i Blodsygdomme og DCPT. Arbejdstid Arbejdstiden er i øjeblikket mellem 08.00-15.24 i hverdagen. Der er weekendarbejde ca. hver 6. uge samt der er vagter i dagstiden på helligdage. I vagtarbejde vil der skulle dækkes ind i de øvrige specialer i Afsnit 1. Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads hvor vi vægter faglig og personlig udvikling ansættelse i et seriøst arbejdende og velfungerende afsnit med godt humør, hvor vi vægter et anerkendende og positivt kollegialt samspil et job i et dynamisk afsnit, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning et team hvor vi sammen udvikler patienternes forløb såvel monofagligt som tværfagligt med et patientinvolverende perspektiv grundigt introduktionsforløb. Vores forventninger til dig er, at du har erfaring med respirationsfysioterapi har erfaring med komplekse patientforløb i hospitalsregi er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygdomme har lyst til at bidrage til at udvikle faget inden for eget speciale har gode kompetencer mht. fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres gerne har kendskab til palliation gerne har erfaring med genoptræning af patienter med neurologiske udfald – gældende for stillingen inden for Blodsygdomme og DCPT gerne har erfaring med træning af indlagte og ambulante patienter – gældende for stillingen inden for Blodsygdomme og DCPT. Om afdelingen Fysio- og Ergoterapi er en centralt organiseret afdeling og en attraktiv arbejdsplads med ca. 200 kompetente og engagerede medarbejdere. Vi har et stærkt fagligt fællesskab med terapeutfaglig funktionsleder tæt på den enkelte medarbejder. Vi er ca. 120 fysioterapeuter og 45 ergoterapeuter, en terapeutfaglig afdelingsledelse, en funktionsledergruppe, stab, forskningsenhed med gæsteprofessor, kliniske undervisere og en sekretærgruppe. Den strategiske ambition for  Aarhus Universitetshospital (AUH) er at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau og et stærkt universitetshospital for hele Danmark. I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi denne ambition med blandt andet vores forsknings- og udviklingsstrategi, og vi har både forskere og udviklingsterapeuter ansat. Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet. For yderligere oplysninger om afdelingen se her . Læs mere om vores introduktionsprogram til nyansatte her Medsend CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Tydeliggør i ansøgningen, hvilken stilling du søger og evt. om du søger dem begge. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Har ovenstående vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6770  mellem 08.00-15.30 på hverdage for yderligere oplysninger om stillingen. Hvis du har spørgsmål ift. løn og ansættelsesvilkår kan tillidsrepræsentant Christine Pedersen kontaktes på chripeer@rm.dk . Ansøgningsfrist den 25. september 2022. Samtaler forventes afholdt mandag den 3. oktober 2022. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.