Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Betydningsfuld nøglerolle, tværfagligt samarbejde og patientkontakt har lægesekretæren på Audiologisk Klinik, Øre-, Næse-, og Halskirurgi (ØNH), Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Øre-, Næse- og Halskirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger dig - som er stolt af at være lægesekretær eller ønsker din fremtid inden for den administrative verden i sundhedsvæsenet. Du er kvik og med et godt blik for patienterne. Dig, som med et smil på læben formår at hjælpe vores patienter, kolleger og samarbejdspartnere, så deres kontakt med os bliver så god som muligt. I løbet af din arbejdsdag vil du have fordybet dig i dine specialopgaver talt i telefon med mange af vores patienter indkaldt nye patienter, booket og ombooket tider ekspederet henvisninger rettet fejllister skrevet notater spist frokost med dine kolleger. Hvem er vi Audiologisk Klinik er en klinik under ØNH, AUH med base på Peter Sabroes Gade i Aarhus. Klinikken har på hverdage åbent i tiden 8.00-15.00 (16.00). Der er ikke åbent i weekender eller helligedage. Vi varetager ligeledes funktion i tre lokalklinikker i hhv. Aarhus, Randers og Horsens - her er der ikke sekretærfremmøde. Vi varetager undersøgelse og behandling af høretab. Patienterne spænder aldersmæssigt fra spædbørn til ældre. Herudover har vi det overordnede ansvar for hørescreeninger af alle nyfødte i Region Midt samt landsdelsfunktion for Cochlear Implantationer (CI). Vi har en travl og afvekslende hverdag, hvor du får en stor berøringsflade både mono- og tværfagligt i klinikken. Du bliver en del af et sekretariat, hvor vi gerne spørger ind til og hjælper hinanden. Uanset om det handler om faglig sparring, opgaveløsning eller oplevelser på og uden for arbejdspladsen. Det gør vi, fordi vi ved, at vores gode relationer til hinanden er afgørende for, at vi lykkes med en fælles indsats. Hvad kan vi tilbyde dig Udvikling: Gode muligheder for faglig udvikling. Vi udvikler os i takt med de nye opgaver, som efterspørges fra vores fag. Derfor bliver ønsker om lægesekretærfaglig efteruddannelse modtaget positivt Mono- og tværfagligt miljø: Du bliver en del af et spændende tværfagligt miljø med fokus på det gode samarbejde, høj kvalitet og det optimale patientforløb. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs, og deler faglig viden på bl.a. fælles sekretærmøder og teambaserede møder med fokus på undervisning, arbejdsgange og vidensdeling Ledelse: Du bliver set og hørt. God ledelse går begge veje, derfor er vi åbne over for de udfordringer, der opleves i hverdagen. Vi er nysgerrige, lyttende og involverende, når nye opgaver skal løses. For os er god ledelse dialogbaseret med respekt og tillid Introduktionsprogram: Du vil ved ansættelsen få tilrettelagt et introduktionsprogram svarende til dine kvalifikationer og baggrund Hjemmearbejde: Efter endt oplæring og for at tilgodese fleksibiliteten, trivslen og mindske sygefraværet, giver vi mulighed for hjemmearbejde efter aftale Hvad forventer vi af dig Du er gerne uddannet lægesekretær eller har anden relevant erfaring. Lysten til at tage del i de mange forskellige opgaver og funktioner i afdelingen er stor og det er vigtigt, du formår at planlægge, kan arbejde struktureret og kvalitetsbevidst samt sikre rettidig opfølgning. Vi ser gerne, at du trives med en blanding af faste driftsopgaver og ad hoc-opgaver har lyst til aktivt at bidrage til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har en fleksibel og positiv tilgang til opgaveløsning tager aktiv del i egen og fælles faglig udvikling tager ansvar for at medvirke til et højt kvalitetsniveau i udførelsen af kerneopgaverne. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og HK. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. For at få uddybet stillingsopslaget, aftale et besøg på klinikken eller andre spørgsmål, kan du kontakte ledende lægesekretær Betina Elmose Jensen betjoe@rm.dk tlf. 6138 0720 eller klinikleder Caroline Dalgaard carodalg@rm.dk tlf. 6139 1736 Samtaler forventes afholdt  d. 6. oktober 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.