Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Faglig leder til børnegruppen i Familierådgivningen

  • Haderslev Kommune Familierådgivningen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Familierådgivningen i Haderslev Kommune søger pr. 1. november 2022 eller snarest derefter en faglig leder til vores børnegruppe på myndighedsområdet. Stillingen er på 37 timer/uge. Familierådgivningen ønsker at sikre, at børn og familier får en relevant hjælp så hurtigt som muligt. Vi har derfor central visitation af underretninger i vores modtagelse som foretager første screening af sager der indgår i Familierådgivningen. Baglandet er opdelt i 3 grupper, børn, unge og handicap, herudover har vi 6 af vores medarbejdere der varetager døgnvagtsfunktion. Den faglige lederstilling er i baglandet for vores børnegruppe og deres ønsker til deres nye faglige leder er: Høj faglighed, åbenhed, tydelighed. Det er også ønsket, at du er nærværende, struktureret, samt har empati. Vi vægter højt, at der arbejdes helhedsorienteret. Samarbejdet med familierne er vigtigt for at skabe de bedste og mest holdbare løsninger. Det er i forbindelse med inddragelse et krav at gøre brug af metoden familierådslagning og andre inddragende metoder i forhold til sagsbehandlingen. Rammen for at arbejde i Familierådgivningen er blandt andet: At vi altid har en koordineret og tydelig forståelse af opgaven At vore indsatser giver mening med værdi for børnene og familierne At vi bygger på børnene og familiernes egne ressourcer At vi har en kompetent, respektfuld og ydmyg tilgang til borgerne At vi har et tillidsfuldt, professionelt og helhedsorienteret samarbejde At vi altid tænker nedværksinddragende i sagsbehandlingen Dine personalemæssige opgaver som faglig leder er blandt andet at forestå den daglige ledelse af børnegruppen og herigennem sikre og medvirke til at: Implementere nye fælles tiltag for Familierådgivningen Sikre et fagligt højt niveau i medarbejdernes indsats Inddrage og supervisere medarbejderne i beslutningsprocesser gennem uddelegering af ansvar Medarbejderne arbejder efter værdier, mål og prioriteringer Sagsgange og sagsstrategier forbedres og tilrettelægges tidssvarende og effektivt Optimal udnyttelse af IT i medarbejdernes faglige arbejde Den faglige information er høj Implementering af nye arbejdsmetoder indeholdende effektmåling Dine økonomiske og administrative opgaver som faglig leder er blandt andet: Løbende medansvar i forhold til budgetopfølgning og kontrol Månedlige sagsgennemgange Ledelsestilsyn Synliggørelse af resultater set i lyset af forbruget At kunne se ubehagelige konsekvenser i øjnene og kunne handle på dem Korrespondance, mail, kalender Lokal personalemæssig planlægning Behandling af klagesager Du vil skulle indgå i en ledergruppe med de 3 øvrige faglige ledere for henholdsvis unge, handicap og modtagelse, hvor referencen er til afdelingslederen. Har du lyst og mod på at arbejde i en Familierådgivning hvor: Ledergruppen er tæt sammentømret og i løbende daglig dialog Værdier som engagement, stabilitet, ansvarlighed, kvalitet, samarbejde, ærlighed, nærvær og troværdighed vægtes højt Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger Vi anvender DUBU og ICS-metoden Vi vægter, at du: Er uddannet socialrådgiver, og gerne med ledelseserfaring indenfor børne- og ungeområdet Er nysgerrig, refleksiv og samtidig arbejder systematisk Har gode mundtlige og skriftlige kompetencer Hurtigt kan danne værdifulde relationer til såvel medarbejdere, samarbejdspartnere og til borgerne Ønsker at være i udvikling og trives med dagens uforudsigelighed Samarbejder smidigt og let ”til alle sider” Har et godt humør Er fleksibel, da familierådslagningerne ofte ligger udenfor normal arbejdstid Har kørekort og egen bil Har flair for IT Løn i henhold til principperne Ny løn. Vi er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads og har fysisk placering på Rådhuset i Haderslev. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og iPhone stillet til rådighed for således at kunne planlægge din arbejdsdag fleksibelt med mulighed for hjemmearbejdsdage. Hvis du tænker, at det lige er dig, vi søger, så glæder vi os til at læse din ansøgning. Yderligere oplysninger Har du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne-Marie Storgaard på telefon 21 83 09 82. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og bilag senest den 22. september 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 27. september 2022. Inviteres man til en 2. samtale, vil dette ske med forholdsvis kort varsel. I eventuel ansættelsessamtale vil der muligvis indgå personlighedstest. Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.