Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Egernsundeved gruppen er på udkig efter nye kollegaer, SSA/SSH med faglig stolthed og et positivt sind.

  • Sønderborg Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vi søger en ny kollega SSH/ SSA til en fast stilling i Egernsundeved gruppen. Der er tale om en stillinger i dagvagt på 32 timer / ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetallet. Tiltrædelse den 1.okktober 2022 eller hurtigst muligt. Gruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere. Vi er en gruppe, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker og mål, da det er motivations- skabende, for at den borger opnår deres mål. Vi arbejder med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i de personalepolitiske værdier E ngagement, D ialog, S amarbejde og A nerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminal plejeforløb. Du vil arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulin givning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til rådighed med BT-apparat, termometer m.m. Der er løbende muligheder for at byde ind på ledige funktioner som fx praktikvejleder, demensvejleder eller dokumentationsvejleder. I Sønderborg kommune arbejder vi i hjemme- og sygeplejen tæt sammen, med det formål: At sikre gode sammenhængende borgerforløb med udgangspunkt i vores kerneopgaven: ” Et værdigt liv, hvor dit potentiale er i spil” Vores borgerteams holder fælles vagtstart alle ugens dage i dagvagt og aftenvagt. I borgerteamet drøftes, vurderes og koordineres dagens borgerforløb. Vi arbejder ud fra plejemærkerne: Høj borgersikkerhed, Kvalitet, Forudsigelighed, Rette levering til rette tid, Effektivitet og Eksternt samarbejde. Da vi tror på, at disse plejemærker er med til at skabe det gode sammenhængende borgerforløb. Der afholdes tværfaglige møder ugentlig, hvor udvalgte borgersituationer drøftes i dybden og plan lægges / justeres for borgerforløbet. Dokumentationen foregår via håndholdt PDA, tablets og bærbar pc, og fortrinsvis i borgerens hjem. Du skal have kørekort, samt være fleksibel, positiv og engageret i opgaveløsningen. Vi har en spændende og aktiv arbejdsplads med borgeren i centrum, så hvis det giver mening for dig, så send os en ansøgning. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde. Yderligere oplysninger fås ved direkte henvendelse til leder: Lone Kelm 88 72 50 56 Ansøgningsfristen er den 26.09.2022 Samtalerne bliver afholdt løbende