Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye social- og sundhedshjælperelev?

  • Nyborg Kommune Elever og uddannelse
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Nyborg Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med opstart januar 2023. I Nyborg Kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel, sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv” . Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og sundhedshjælper-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som derfor veksler mellem skoleperioder og praktik. Vores forventninger til dig er, at du: er uddannelsesparat og tager ansvar for din egen uddannelse kan se dig selv i vores fire værdier; omsorg, respekt, troværdighed og høj kvalitet er fagligt motiveret til at løse dine opgaver i tråd med den fælles kerneopgave er engageret og nysgerrig på faget ved at opsøge viden både teoretisk og praktisk indgår aktivt i arbejdsfællesskabet ved at være mødestabil og bidrage til arbejdsglæde overholder de gældende adgangskrav Læs mere om adgangskravene på: http://sosufyn.dk/ansoegning/ eller kontakt en vejleder på: vejledning@sosufyn.dk Opstart af uddannelsen: Som social- og sundhedshjælperelev i Nyborg Kommune kan du vælge, om du ønsker at gå på Social- og Sundhedsskolen i Odense eller Svendborg. Uddannelsen starter 16. januar 2023. Økonomi under uddannelsen: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Hvis du søger om at blive voksenelev: Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvis du har et års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år. Ansøgningsskemaet til voksenelevløn kan hentes på www.nyborg.dk . Skemaet uploades sammen med dokumentation for relevant erhvervserfaring, fx ansættelsesbrev eller lønsedler. Hvis du søger om at blive voksenlærling: Er du ledig, kan du via Jobcenteret undersøge muligheden for at få voksenlærlingeløn. Vil du vide mere? Vi gør opmærksom på, at der skal fremvises en offentlig straffeattest inden ansættelsen. Vi opfordrer alle uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen. Du er velkommen til at kontakte en af de 2 uddannelseskoordinatorer i Nyborg Kommune: Marianne Rask via mail: mara@nyborg.dk eller tlf. 5159 9303 Karin Ravnø via mail: krav@nyborg.dk eller tlf. 2336 2683. Vi håber, at vi har vagt din nysgerrighed og lyst til at blive en del af vores arbejdsfællesskab i Nyborg Kommune. Ansøgningsfristen er senest søndag 2. oktober 2022 Ansættelsessamtaler afholdes 6. og 7. oktober 2022 Opstarten er januar 2023 Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter såsom: uddannelsesplan, eksamensbevis fra folkeskolen, HF- eller studentereksamen, bestået grundforløb eller midtvejsevaluering. Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Nyborg kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datahuset i Styrelsen for It og læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.