Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i karkirurgi

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T søger 1 afdelingslæge per 1. marts 2023. Tænker du ”Patienten først”? Er du ambitiøs og tilstræber høj kvalitet i behandlingen af de karkirurgiske patienter og vil du gerne være en del af et dynamisk team, der målrettet arbejder med at yde høj kvalitet på alle niveauer i behandlingen - er du måske vores nye afdelingslæge. Vi kan tilbyde dig, at blive: Fagligt udfordret på næsten alle højt specialiserede- og regionsfunktioner inden for karkirurgien. En del af det karkirurgiske lægeteam, der for nuværende består af 1 professor, 4 overlæger, 3 afdelingslæger og læger i intro- eller hoveduddannelsesstillinger. En del af det team, der sammen med interventionsradiologerne udfører endovasculære behandlinger, herunder hybrid operationer i afdelingens multifunktionelle operationsstue. En del af det team, der i et multidisciplinært samarbejde med radiologer, kardiologer, hjertekirurger og anæstesiologer tilbyder traditionelle åbne og endovasculære operationer på hele aorta fra hjerteklap til bifurkatur 24/7/365. En del af det team, der foretager anlæggelse af dialyseadgangsveje, udfører nyretransplantationskirurgi og i øvrigt har døgndækning på udtagning af nekronyrer i Region Syddanmark. En del af et innovativt forskningsmiljø, hvor fagets professor er primus motor for flere eliteforskningsprojekter og vejleder for mange ph.d. studerende. Vi kan ikke mindst tilbyde dig, at blive afdelingslæge i en afdeling hvor der er tradition for gensidig respekt, en uhøjtidelig omgangstone, korte kommandoveje og med plads til humor. En afdeling med respekt for høj faglighed og ordentlighed i det vi siger og gør og hvor der arbejdes målrettet med patient- og pårørende inddragelse. Vi ønsker du har følgende kvalifikationer: Speciallæge i karkirurgi. Vi forventer, at du selvstændigt kan bidrage med forskning der understøtter afdelingens udvikling. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på de 7 speciallæge kompetencer og ansøgningen bør derfor udformes med udgangspunkt i disse. Faglig funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i karkirurgi kan rekvireres på mail: erik.jakobsen@rsyd.dk . Om os: Afdeling T er Region Syddanmark højtspecialiserede afdeling inden for hjerte-, lunge- og karkirurgi og behandler ud over borgere fra Region Syddanmark også borgere fra Region Sjælland. Årligt behandles ca. 4000 patienter under indlæggelse og der er ca. 7000 ambulante besøg. Vi har 2 heldøgns-sengeafsnit, et daghospital til modtagelse af dagkirurgiske og stationære patienter, et fælles ambulatorium og et operationsafsnit med 7 operationsstuer. Afdelingen har en normering på ca. 230 fuldtidsstillinger. Vi arbejder strategisk med udvikling af afdelingen inden for OUH´s Patientstrategi med ”Patienten først”. Region Syddanmarks værdigrundlag er implementeret og vi er en aktiv partner i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel og arbejdet frem mod etablering af Nyt OUH. Yderligere informationer: Stillingen aflønnes efter overenskomsten mellem ansøgers faglige forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og enhver ny ansættelse indebærer 3 måneders prøvetid. Der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads. Spørgsmål til stillingen: Ved spørgsmål til stillingen kontakt da ledende overlæge for den karkirurgiske sektion Cengiz Akgül på mail cengiz.akgul@rsyd.dk , tlf. nr. 4023 8959 eller konstitueret cheflæge Erik Jakobsen på mail erik.jakobsen@rsyd.dk , tlf. nr. 2149 1139. Ansøgningsfrist er den 17. oktober. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43. Vi glæder os til at høre fra dig.