Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at være del af et lægefagligt team, som har et godt arbejdsmiljø med en trivselskoordinator og en overlæge som er ansat til vejledning og supervision af yngre læger? Vil du gerne lære mere om psykiatri og ansættes i en stilling, hvor man får et formaliseret kursusforløb (I-kursus i psykiatri), så se her. Vi har en ledig Introduktionsstilling til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er 1- årig og du vil i løbet af det år få tilbudt Introduktionskursus i Psykiatri, som er et formaliseret undervisningsforløb over 10 dage. Derudover vil du få mulighed for deltagelse i Grundkursus i Psykoterapi med undervisning og supervision af Psykoterapi. I afdelingen er der ansat én overlæge hvis eneste opgave er at sikre yngre lægers uddannelse. Afdelingen Psykiatrisk Afdeling har 7 afsnit med i alt 111 senge. Der er et lukket afsnit, 2 integrerede afsnit et sengeafsnit tilknyttet Psykiatrisk Akut Modtagelse samt 2 åbne specialiserede afsnit (geronto og Affektivt) og et afsnit med ”De særlige pladser”. Derudover er der et stor specialiseret ambulant hus, som er beliggende på havnen. Jobbet Du vil blive tilknyttet et af ovenstående sengeafsnit, hvor du vil arbejde tæt sammen med en overlæge, en bagvagt og en til flere andre forvagter. Derudover vil du skulle have forvagter, hvor du er i Psykiatrisk Akut Modtagelse, som er uvisiteret skadestue. Der er tale om 2-skiftet vagt i 12 mands rul. Undervisning mm. I afdelingen er der undervisning hver onsdag morgen for alle læger og psykologer. Hver 2. torsdag morgen er der undervisning for yngre læger i psykopatologi/etisk refleksion og hver fredag er der fremlæggelse af en case for alle læger og specialpsykologstuderende. Afdelingen har en rygepolitik, som ikke tillader rygning i arbejdstiden. Yderlige oplysninger: For yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Sonja S. Rasmussen pr. mail på: sonja.rasmussen@rsyd.dk Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. oktober 2022. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 11. oktober 2022.