Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

VoksenBøgen Pitsvej søger socialpædagog eller medarbejder med anden relevant uddannelse

  • Aalborg Kommune VoksenBøgen - Fællesdel
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

VoksenBøgen Pitsvej søger socialpædagog eller medarbejder med anden relevant uddannelse VoksenBøgen Pitsvej søger socialpædagog eller medarbejder med en anden relevant uddannelse, til et begivenhedsansættelses vikariat på 37 timer, tiltrædelse snarest muligt. Hvad er VoksenBøgen VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire døgndækket botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem, dagbeskæftigelsestilbud som ud over beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU. Målgruppen er primært borgere med en flerhed af psykiske og sociale funktionsnedsættelser, følelsesmæssige skader samt borgere med sindslidelser og dobbelt-/trippeldiagnose. VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for SEL §§ 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB §§ 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen på VoksenBøgen Pitsvej har ofte forskellige opvækstrelaterede og medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling samt en flerhed af funktionsnedsættelser. Der er plads til 5 borgere på VoksenBøgen Pitsvej. VoksenBøgens fælles værdier og visioner sætter kurs og retning for vores arbejde. Værdigrundlaget på VoksenBøgen udspringer af Aalborg Kommunes grundlæggende værdiprincipper om professionalisme, fællesskab og udvikling. For os betyder: Professionalisme Borgeren i centrum Høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet Fundament for relationsarbejde gennem de 3 P'er Fællesskab Inklusion og borgerinddragelse Tværfagligt og bæredygtigt samarbejde Kollegial sparring og vidensdeling Udvikling Støtte til borgerens udvikling og selvhjulpenhed Læring, reflektering og initiativtagning Målrettet faglig dokumentation VoksenBøgen Pitsvej søger En fagperson som skal støtte vores borgere på Pitsvej ud fra rådgivers bestilling En fagperson som kan arbejde re-/habiliterende og med fokus på så stor selvstændiggørelse samt selvhjulpenhed for borgeren som muligt En fagperson der kan finde ro i at arbejde struktureret En fagperson der kan arbejde med kerneopgaven for Pitsvej: ”På Pitsvej har borgeren mulighed for at skabe en tryg og udviklende tilværelse gennem samarbejde med personalet og med udgangspunkt i borgeren håb og drømme.” Rammen for stillingen på VoksenBøgen Pitsvej Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver, og være indstillet på at arbejde både dag, aften, nat, weekend samt helligdage Du skal have fokus på, at ydelsen gives ud fra bestillingen, og der arbejdes med recovery orienteret re-/habiliterende tilgang i samarbejde med borgerne Skriftlighed og dokumentation af borgernes status og andre skriftlige opgaver, er opgaver, som ligger i det fagprofessionelle arbejde, og som er en del af hverdagen VoksenBøgen Pitsvej forventer At du har overblik, og kan handle i pressede situationer At du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale At du har erfaring med borgere inden for målgruppen At du kan arbejde analyserende og reflekterende At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis At du kan arbejde efter bestilling fra den bevilligende kommune, og lave skriftlige evalueringer, opfølgninger og statusrapporter, når det kræves At du kan arbejde professionelt, selvstændigt og du kan samarbejde At du kan strukturere, planlægge og udføre din arbejdsdag med det ansvar, som gives til dig At du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår, rammer og værdier At du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles At du er villig til at deltage i supervision og personaletræning VoksenBøgen Pitsvej tilbyder En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer Supervision, personaletræning, personale- og teammøder En dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum Der er i dag beskæftiget over 100 medarbejdere på VoksenBøgen, fordelt på fire døgndækket botilbud, en dagbeskæftigelse og en bostøtteafdeling. Ønsker du nærmere oplysninger om VoksenBøgen og stillingen, kan du kontakte VoksenBøgen Pitsvej afdelingsleder Cerina Dalfoss på telefon 3199 0488 alle hverdage mellem kl. 09.00-11.00 eller via e-mail: cda-fb@aalborg.dk - du kan også læse mere om VoksenBøgen på vores hjemmeside her: voksenbøgen.aalborg.dk Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation. Ansøgningsfrist: Vi tilstræber at besætte stillingen hurtigst muligt, og indkaldelse til samtale vil ske løbende via mail/telefon. Stillingen vil være opslået indtil vi har fundet den rigtige kandidat,  dog minimum til 05.10 2022. Arbejdsstedets adresse VoksenBøgen, Pitsvej 2-4, 9310 Vodskov. Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.