Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 socialpædagoger med erfaring i arbejdet med børn med autisme og/eller ADHD til Børne og Unge Center Vejle Fjord’s afd. Kærnehuset.

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

2 socialpædagoger med erfaring i arbejdet med børn med autisme og/eller ADHD til Børne og Unge Center Vejle Fjord’s afd. Kærnehuset. Stillingerne er til besættelse snarest muligt eller senest 1. november 2022. Om Børne og Unge Center Vejle Fjord Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende socialpædagogisk specialinstitution med intern skole for børn og unge i alderen 4 – 18 år med socio-emotionelle vanskeligheder og/eller hjerneorganiske dysfunktioner. Der er driftsoverenskomst med Vejle Kommune. Børne og Unge Center Vejle Fjord består aktuelt af 7 døgnafdelinger med plads til 43 børn mellem 4 og 18 år, en intern skole – Solvejskolen – med også eksterne elever og et Samværshuset, som løser opgaver med støttet eller overvåget samvær. Herudover løses ambulante opgaver i familier og støtte-, udslusnings- og efterværnsopgaver, samt konsulentfunktioner i familier. Pædagogisk tilgang og metode I alle opgaver arbejdes ud fra et Fælles Fagligt Fundament, bestående af formulerede menneskesyn, værdisæt og teoretiske referencerammer. Det betyder konkret at miljø og kultur i organisationen er anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret. Samt at udviklingsarbejdet tager afsæt i relevant viden og evidensbaserede metoder bl.a. systemteoretiske, narrative, kognitive og mentaliserende referencerammer. Læs mere på www.bucvf.dk Kærnehuset er et døgntilbud til børn/unge, der alle er udredte og diagnosticeret inden for autismespektret eller ADHD. Dette indebærer, at de kan have en eller flere af nedenstående diagnoser: Autisme eller autismelignende adfærd Aspergers syndrom NLD ADHD. Tourettes syndrom OCD Desuden kan de have kontakt-og tilknytningsforstyrrelser, psykosociale problemstillinger og andre vanskeligheder som følge af omsorgssvigt. Kærnehuset ligger i en villa på Solvej, hvor det meste af den øvrige institution er. Der er fokus på et så hjemligt miljø som muligt og samtidig en tydelig struktureret hverdag fuld af gode aktiviteter. Der er pt. 7 børn/unge på Kærnehuset i alderen 9 – 14 år og der arbejdes meget struktureret og forudsigeligt. Der er ansat vågen nattevagt, og derfor er der kun døgnvagter i weekender og ferier. Det er en afdeling, der skal opbygges på ny, da flere medarbejdere har søgt andre udfordringer, efter at have været på afdelingen i mange år. Du får således mulighed for at være med til at sætte dit præg på afdelingens liv indenfor den ramme der er på Børne og Unge Center vejle Fjord. Vi forventer, at: Du er uddannet pædagog og har kørekort. Du har erfaring med specialpædagogik, herunder med diagnoser indenfor autismespektret og ADHD. Du er fleksibel, omstillingsparat, samt indstillet på at arbejde eftermiddage/aftener, døgn, samt i weekender og skoleferier. Du er en tydelig og nærværende voksen, som hele tiden guider børnene i den rigtige retning. Du skal kunne arbejde med børnene på en meget struktureret, forudsigelig, tydelig og nærværende måde. Du inddrager forældre og ser dem som den eneste vedvarende ressource i barnets liv. Du tør udfordre dig selv og give dig i kast med det uforudsete. Du kan og vil omsorgsdelen til børnene/de unge, samt har relationskompetencer. Du kan og har lyst til forskellige aktiviteter med børnene/de unge. Du vil indgå på lige fod med resten af personalegruppen omkring de til enhver tid eksisterende opgaver. Du er fleksibel, og kan se fordelene i at arbejde tværfagligt med psykolog og lærere. Du har en respektfuld tilgang til såvel børn, deres familier, samarbejdspartnere og kollegaer. Du kan arbejde selvstændig og tage ansvar. Vi tilbyder dig: En afdeling hvor medarbejdergruppen sammen skal opbygge en ny fælles kultur ud fra de rammer der er på BUCVF En velfungerende og engageret organisation i stor udvikling. En organisation der har fokus på høj faglighed og udvikling heraf. En organisation der i alle opgaver arbejder ud fra et fælles fagligt fundament, bestående af formulerede menneskesyn, værdisæt og teoretiske referencerammer. (se evt. hjemmesiden www.bucvf.dk ) Fælles undervisning i de grundlæggende pædagogiske principper. For yderligere information se www.bucvf.dk eller kontakt afdelingsleder Lone Skaaning på tlf. 21 26 48 37. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist 21. september 2022. Samtaler afholdes tirsdag 27. september 2022. Såfremt du ikke har hørt noget 5. oktober 2022, vil stillingerne være besat til anden side. Børne- og offentlig straffeattest Vi indhenter børneattest og straffeattest Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.