Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afklaring & Støtte søger 2 vejledere

  • Vejen Kommune Socialpædagogisk Center
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

-  Afklaring & Støtte en del af Socialpædagogisk Center - Hvad er Afklaring & Støtte Støtte teamet arbejder primært indenfor Servicelovens §85, og er den udførende og handlende del af de kvalitetsstandarder der er fastsat af Byrådet. Afklarings teamet operere primært indenfor Servicelovens §82 og arbejder med korte tidsbegrænset indsatser. Samt afklaring af støttebehov for nye borgere i tæt samarbejde med Myndighed og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. lokalpsykiatrien og jobcenteret. Du kan læse mere om SPC på vores hjemmeside: https://handicapogpsykiatri.inst.vejen.dk/socialpaedagogisk-center/ Din uddannelse er enten social- eller sundhedsfaglig medarbejder, og vi ser gerne at du har erfaring i arbejdet med bostøtte, myndighedsarbejde eller sundhedsfagligt arbejde indenfor socialpsykiatri og/eller voksenhandicap. Du skal kunne indgå i et tæt og nærværende samarbejde med alle dine kollegaer i Afklaring & Støtte, samt koordinere med andre fagområder i og udenfor kommunen. Du skal evne at være meget omstillingsparat, fleksibel og kunne agere i nuet i en travl og spændende hverdag. Det er essentielt i stillingerne at jonglere mellem både at være en holdspiller som løfter i flok, når det er nødvendigt for at hjælpe ens kollegaer akut og uforudset med at komme i mål med den fælles kerneopgave. Samtidigt med at opgaverne sammen med borgerne, kræver at man indimellem skal kunne handle selvstændigt og alene. Vores Recovery Kursus afdeling drives skiftevis af vejlederne på tværs i SPC samt i et tæt samarbejde med vores Peer medarbejdere på de enkelte hold. De forskellige kursus hold tager udgangspunkt i flere metoder, så som f.eks. ”Lær at Tackle” konceptet. Har man en uddannelse i dette koncept eller lignede metoder, vil det være en styrke ind i stillingen. SPC - Socialpædagogisk Center er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi, gennem et stærkt fokus på tværfagligheden, arbejder ud fra en fælles forståelse af kerneopgaven i HAPS - Handicap & Psykiatri -, som værende; "At handicap og psykiatri er med skabere i, at borgere får deltagelsesmuligheder i eget liv, og bliver så selvhjulpen som muligt”. Således arbejder vi grundlæggende recovery understøttende blandt andet med afsæt i den psykosociale rehabilitering og gennem anvendelsen af et bredt spekter af komplementære strategier, der har til formål at understøtte den enkelte borgers recovery-proces. Kan du se dig selv i de tilgange og som værende en del af arbejdet med kerneopgaven, så håber vi, du søger stillingen hos os. Stillingerne er på 37 timer pr. uge, og ønskes besat pr. 1 november eller tidligst derefter. Eventuelt kan én af stillingerne efter eget ønske være på færre timer. Arbejdstiden er – ind til videre - primært hverdage mellem 8-16. Da der i stillingen er mulighed for at løse alsidige opgaver kan der forekomme arbejde i aftentimerne og weekend, grundet at disse opgaver ligger på tidspunkter der giver mening og er nødvendigt for borgeren. Samtidigt har enkelte af vejlederne de åbne Væresteder som har åbent om aftener og i weekends, forskellige steder i kommunen. Kørekort er en betingelse da dine opgaver er i hele kommunen. SPC har adskillige biler til rådighed, samt enkelte elcykler. Afklaringsteamet samt de tre Støtte teams har kontor på Skolegade 7 i Brørup, og kører ud derfra. Endvidere har de tre Støtte teams også satellit kontorer andre steder i kommunens byer. Vi indhenter ved ansættelse den offentlige straffeattest samt referencer. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til: Afdelingsleder Sune Pors, Mobil: 2464 5691 Ansøgningsfrist er tirsdag d. 27 september. Samtaler vil foregå torsdag d. 29 september.