Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rådgiver til Okay Ung - forebyggende indsats til unge med psykisk sårbarhed

  • Odder Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Motiveres du af at arbejde i en forebyggende indsats, hvor tidlig opsporing af unge med psykisk sårbarhed, rådgivning og samtaleforløb med de unge og deres forældre er dine hovedopgaver? Så er du måske vores nye medarbejder. Om Okay Ung Okay Ung er Odder Kommunes forebyggende rådgivningstilbud for unge i alderen 13-25 med psykisk sårbarhed og deres forældre. Okay Ung har eksisteret siden 2020 som et projekt og bliver nu fast forankret i Odder Kommune. Okay Ung er et åbent tilbud, hvor alle inden for målgruppen kan henvende sig direkte, anonymt og uden ventetid og visitation. De unge og forældrene oplever Okay Ung som deres tilbud, hvor de kan komme med de problemer der fylder. Du skal derfor være indstillet på en mangfoldighed af problemstillinger og behov for videre koordination til andre tilbud. Okay Ung tilbyder målgruppen åben anonym rådgivning, §11.3-forløb enten som individuelle eller gruppeforløb. Forældre tilbydes åben anonym rådgivning. Okay Ung har desuden etableret fremskudt rådgivning på 2 af byens skoler med udskoling og har et samarbejde med Odder Gymnasiums studievejledere for at understøtte en tidlig opsporing af målgruppen. Derudover arbejder vi også bredt med rekruttering og opsporing af målgruppen ved fx at holde oplæg og workhops for at udbrede kendskabet til Okay Ung. Målet for tilbuddet er, at de unge skal opnå en bedre forståelse af og få redskaber til at håndtere deres problemstilling. Ligesom de skal fastholdes i skole eller job.  Forældre skal få en øget forståelse af, hvordan de kan understøtte deres unge under hensyntagen til den aktuelle sårbarhed. Okay Ung er forankret i afdelingen Forebyggelse og Rusmidler . Forebyggelse og Rusmidler varetager råd- og vejledningsforløb samt rusmiddelbehandling. Afdelingen har også opgaver indenfor SSP, gadeplansarbejde og forebyggende arbejde primært målrettet unge. Du bliver en del af et fagfællesskab, hvor vi arbejder med mange forskellige opgaver og målgrupper inden for ungeområdet, samt et behandlerfællesskab på tværs af aldersmålgrupper. Om jobbet Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at: Rådgive og vejlede unge og forældre i åben anonym rådgivning, fremskudt rådgivning på skoler og i vores digitale rådgivning via brevkasse og sms-chat Have støttende samtaleforløb med unge i alderen 13-25 år – både individuelt og i grupper inden for Servicelovens §11.3 Være bindeled for den unge og sikre evt. videre koordination, når den unge afsluttes i Okay Ung Lave formidling og rekruttere til Okay Ung overfor unge, forældre og fagfolk Vi forventer, at du Har en relevant socialfaglig grunduddannelse på minimum bachelorniveau. Gerne har en relevant efteruddannelse eller erfaring med behandlingsmetoder, som fx helheds- og systemiske tilgange, kognitiv adfærdsterapi, Mentalisering, ACT, FIT eller Empowerment. I afdelingen bruger vi FIT i samtalerne på tværs af målgrupper Har erfaring fra eller godt kendskab til myndighedsområdet og lyst til at have en koordinerende funktion ift. at hjælpe de unge og deres forældre med at navigere ift. eventuelle yderligere støttebehov. Har erfaring med eller lyst til at arbejde med unge i alderen 13-25 år med psykisk sårbarhed og deres forældre Kan skabe relationer og samarbejde tværfagligt med de forskellige aktører omkring de unge Kan arbejde selvstændigt og fleksibelt ift. varierende arbejdsopgaver, hvor der ikke nødvendigvis er faste rammer Har mod på at indgå i det formidlings- og opsporingsarbejde der er en del af tilbuddet Er fleksibel i forhold til arbejdstider, da samtale- og gruppeforløb kan blive afholdt eftermiddage/aftner Vi tilbyder En spændende, udfordrende og alsidig stilling med en stor grad af selvstændighed Et job med muligheder for personlig og faglig udvikling Engagerede kolleger med en positiv og lærende tilgang til arbejdet Et sammenhængende fokus på effektive handlinger og ordentlighed ift. de unge Åben dialog og en uformel omgangstone Praktisk information Stillingen er på 37 timer/ugen. Hvis du finder jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest d. 26. oktober 2022. Vi forventer at kunne indhente referencer på mulige kandidater til jobbet. Der vil endvidere blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Tiltrædelse: Forventeligt d. 1. januar 2023. Ansøgningsfrist: d. 26.oktober 2022 Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt torsdag d.3. november 2022. Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ditte Jensen på tlf. 2380 8953