Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Serviceassistent/ufagl. Serviceassistent søges til Klinikker og Forskning Syd i Forsyning & Service, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Forsyning og Service
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Serviceafsnittet er forankret i Service SYD på Aarhus Universitetshospital. Kerneopgaven er at levere en kontinuerlig, høj service, der er forankret i samarbejde og høj faglighed til hospitalets afdelinger og altid med patienten i centrum. Vi lægger vægt på at ansætte medarbejdere, der er fleksible, servicemindede, har gode samarbejdsevner og som forstår at se muligheder frem for begrænsninger. Vi søger en ny kollega med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge gerne med opstart 1. november 2022 eller efter aftale. Din daglige funktion vil primært være som fridagsafløser. Arbejdstiden vil være med dag- og aftenvagter alle ugens dage inkl. weekender og helligdage. Stillingen er som udgangspunkt med vagter hver 3. weekend. Mødetider i dagvagter er fra kl. 06-13.24 og aftenvagter fra kl. 13.00-20.24 både for hverdage og weekender. For stillingen gælder følgende indhold Rengøring i klinikkerne ud fra aftalt servicegrundlag. At man er bevidst om de høje krav til hygiejne. Håndtere en alsidig arbejdsdag med spidsbelastninger. Håndtere/vurdere de enkelte arbejdsopgaver. At man er yderst samarbejdsorienteret. At man har en positiv tilgang til udfordringer og forandringer. Forventninger til ansøgere At du er uddannet serviceassistent– eller er villig til at tage – serviceassistentuddannelsen indenfor 2 år af din ansættelse. Evt. en anden erhvervsmæssig baggrund og lyst til nye udfordringer. At man er serviceminded. Er moden og klar til et stabilt job. Gerne kendskab til arbejdsområderne. Har erfaring med arbejdet med mennesker. Du skal tage ansvar, være positiv og bidrage til den fælles opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø. Kendskab til maskiner. Krav til ansøgere Udadvendt. Sociale kompetencer vægtes højt dels ift. arbejdets karaktér dels ift. kolleger. Kan arbejde selvstændigt, men også i teams, hvor vi har fokus på et godt patientforløb herunder kunne indgå i opgaveløsningen på sengeafdelinger. Serviceminded. Yderst mødestabil. Er fleksibel og omstillingsparat herunder at kunne hjælpe på tværs af afsnit. Er vant til at betjene pc, smartphones m.m. Formår at prioritere opgaverne i pressede situationer. Det er et krav, at du taler og skriver et godt dansk (dvs. minimum FVU dansk - bestået på trin 3), hvilket er nødvendigt for at kunne gennemføre serviceassistentuddannelsen, hvis du ikke allerede er uddannet. Ud over ovenstående forventer vi, at du er indstillet på at både opgaver og arbejdstider kan ændre sig over tid. Vi tilbyder til gengæld gode, engagerede og positive kolleger, som interesserer sig for hinanden et spændende, udfordrende og afvekslende job grundig oplæring et godt og tværfagligt samarbejde med fokus på et velfungerende arbejdsmiljø. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid de første tre måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Ansøgningsfristen er den 23. september 2022. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 39. Der er forventet tiltrædelse pr. 1. november eller efter aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trine Sander Christensen på tlf. 2496 6963 på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 til 13.00. Det med småt: Ansættelsen sker i henhold til Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever indgået mellem Danske Regioner, 3F og FOA. Pensionsbidraget indbetales til Pensiondanmark med mindre du skriftligt erklærer over for Aarhus Universitetshospital, at indbetalingen ønskes til Pensam gruppen. For serviceassistenter der har pensionsordning i Pensiondanmark har 3F forhandlings- og aftaleretten. For serviceassistenter der har pensionsordning i PenSam har FOA forhandlings- og aftaleretten. Hvis du er under 23 år, sker ansættelsen dog i henhold til Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.