Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kontaktperson til socialpsykiatrisk botilbud – Dannebrogsgade/Saxogade i Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

  • Københavns Kommune Botilbuddet Dannebrogsgade
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger fra den 1. november 2022 en kontaktperson – uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut eller pædagog – til vores botilbud i Dannebrogsgade og Saxogade på Vesterbro. Dannebrogsgade og Saxogade er botilbud for voksne borgere med en sindslidelse i Københavns Kommune. Botilbuddet er normeret til 47 borgere, som bor henholdsvis i Dannebrogsgade eller Saxogade i egen lejlighed. Borgerne har en psykiatrisk diagnose og derudover kan der forekomme misbrug samt somatiske diagnoser, ofte grundet livsstil. Vi er 15 kontaktpersoner med socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund (pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter). Desuden er der tilknyttet forskellige eksterne samarbejdspartnere såsom psykiater, sygeplejerske, rusmiddelkonsulent og recoverymentor. Socialpsykiatrien i Københavns Kommune har de seneste år været igennem en omstilling med flere nye tiltag – bl.a. har medarbejderne gennemført en uddannelse i Recovery og Rehabilitering, med en afsluttende eksamen. Vi støtter borgeren i at skabe rammen for et aktivt og værdifuldt liv – udvikle kompetencer, for at opnå en meningsfuld og selvstændig tilværelse, såsom: at borgerne ønsker at tage ansvaret for eget liv at udvikle strategier til at mestre deres psykiske udfordringer samt evt. misbrug at blive selvhjulpne at bevare håbet Du vil få arbejdsplads både i Saxogade og Dannebrogsgade og blive kontaktperson for 3-4 borgere. Kontaktpersonen samarbejder med borgeren om at oprette mål for den individuelle indsats, udforme en pædagogisk sundhedsplan samt evaluere og udvikle samarbejdet. De daglige opgaver vil bl.a. bestå af samtaler og aktiviteter ud af huset, hjælp til praktiske gøremål, støtte til personlige mål, dokumentation i DOMUS samt medicinadministration. Vi tilbyder: et spændende arbejde med mange alsidige opgaver et inspirerende tværfagligt samarbejde et grundigt introduktionsforløb en engageret medarbejdergruppe med høj faglighed udvikling og tilrettelæggelse af egne opgaver i samspil med borgerne løbende kompetenceudvikling samt supervision med ekstern superviser en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads med afsæt i Recovery, Den motiverende samtale (MI), Low Arousal samt Dialogisk praksis Vi forventer, at du: har et positivt og respektfuldt menneskesyn, og ser muligheder frem for begrænsninger kan håndtere en uforudsigelig arbejdsdag og bevare ro og overblik indgår fagligt bevidst, reflekterende og inkluderende i et tværfagligt team og har lyst til at udvikle dig fagligt er i stand til at arbejde selvstændigt og mål-/procesorienteret og forstår vigtigheden i at dokumentere er ansvarsfuld, fleksibel og engageret i dit virke samt medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø har erfaring med psykiatrisk/sundhedsfagligt arbejde (evt. som en del af dit uddannelsesforløb) arbejder ud fra centrets retningslinjer og instrukser Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer ugentlig, fordelt i tidsrummet kl. 8.00-19.00 samt hver tredje weekend i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Stillingen ønskes besat pr. den 1. november 2022. Mere information Kontakt afdelingsleder Lene Filsø på 24 97 91 33 eller tilbudsleder Lotta Göstasson på 21 55 16 65. Hjemmeside: Dannebrogsgade og Saxogade | Socialpsykiatri København (kk.dk) Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.