Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teknisk audiolog søges til spændende vikariat på audiologisk klinik, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Øre-, Næse- og Halskirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

På Audiologisk Klinik, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital, søger vi ny kollega med kandidat inden for teknisk audiologi, der snarest muligt kan blive en del af vores dygtige team bestående af engagerede fagfolk fra mange faggrupper. Ansættelsesperioden er som udgangspunkt fra 1. november 2022 til 31. december 2023. Dit arbejde bliver, i samarbejde med dine kolleger, at foretage audiologiske målinger, foretage høreapparattilpasninger og justeringer på vores patienter og indgå aktivt i alle de funktioner afdelingen varetager. Du får mulighed for at arbejde med et team af dedikerede og motiverede mennesker, som alle arbejder fokuseret på at yde den bedst tænkelige service for vores patienter. Afhængig af relevant erfaring, vil der være muligt at indgå i forskellige speciale-teams. Stillingen er en attraktiv mulighed for den fagligt dygtige og socialt kompetente person, der har lyst til at arbejde og udvikle sig i et uhøjtideligt miljø med fokus på faglighed, patientkontakt og samarbejde med egen og andre faggrupper. Vi sætter en ære i at have en flad ledelsesstruktur, hvor der skal være plads til grin og en sjov hverdag. Din primære funktion kommer til at være på vores hovedafsnit på Peter Sabroes Gade 6 i Aarhus, men funktioner på afdelingens øvrige lokationer må også forventes. Vi tilbyder En højt specialiseret afdeling, med fagligt niveau på internationalt plan og variation i arbejdet, der som udgangspunkt veksler mellem diagnostisk audiometri tilpasning og finjustering af høreapparater vejledning og rådgivning om høreapparater, hørenedsættelse, tinnitus mv. bestilling og fakturering af høreapparater tværfaglig og kollegial sparring engagerede og kompetente tværfaglige kollegaer, som vægter det gode samarbejde og videndeling højt oplæringsforløb efter behov en afdeling i forandring og udvikling hvor der er lydhørhed og åbenhed for gode idéer stor patientkontakt og dermed et stort ansvar i patientforløbet tæt samarbejde med vores Øre, Næse og Halsambulatorium undervisning og tæt samarbejde med repræsentanter fra høreapparatproducenterne. Vi søger en medarbejder, der har en kandidatgrad inden for teknisk audiologi og relevant arbejdserfaring kan din audiologi og mestrer de audiologiske målinger der er nødvendige i forbindelse med diagnostik/differential diagnostik har høreapparattilpasnings erfaring, så du hurtigt kan træde til har erfaring med elektrofysiologiske undersøgelser har erfaring med udredning og behandling af børn i alle aldre sætter fagligheden højt og bidrager til vores fælles faglige udvikling arbejder selvstændigt, men sætter pris på at være en del af et team har en konstruktiv og positiv tilgang dit arbejde, dine kollegaer og vores patienter er god til at kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer kan holde hovedet koldt i en travl hverdag er initiativrig, har gå-på-mod og kan lide et godt grin kan tage ansvar og ikke er bange for at prøve nye tiltag er serviceminded og forstår at vi udelukkende er her for at hjælpe vores patienter har flair for teknik og IT. Om afdelingen Audiologisk Klinik er en underafdeling af øre,- næse- og halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi beskæftiger godt og vel 50 medarbejdere med forskellige faglig baggrund: Audiologiassistenter, audiologer, audiologopæder, sygeplejersker, ingeniører, hørepædagoger, ototeknikere, sekretærer og læger. Afdelingen har hovedsæde på Peter Sabroes Gade 6 i Aarhus, hvor vi varetager højt specialiseret udredning og behandling af komplicerede høretab, børn med høretab og cochlear implant behandling. Afdelingen har et team af audiologer/audiologopæder, der varetager AVT-behandling af børn. Derudover har vi satellitfunktioner på vores tre lokalklinikker i Aarhus, Randers og Horsens, der varetager ukompliceret høreapparatsbehandling, ligesom vi også servicerer øre-ambulatorierne på både Randers Centralsygehus og Aarhus Universitetshospital, Skejby. Derudover har vi netop opstartet et projekt med en udkørende funktion: "Hørebilen". Da vi er en del af Aarhus Universitetshospital følger vi gældende retningslinjer vedr. uniformshygiejne m.v. Ansættelsesvilkår Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter nærmere aftale og er som udgangspunkt på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Christian Vinberg Thorup, chthor@rm.dk eller tlf. 2229 5999 eller klinikleder Caroline Dalgaard carodalg@rm.dk , tlf. 2343 4560 Ansøgningsfrist den 25. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.