Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Cheflæge til Øjensygdomme, Sygehus Sønderjylland

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ønsker du at være en del af en dynamisk og velfungerende afdeling med topmotiveret personale, moderne veludstyrede lokaler og hvor medarbejder- og patienttilfredsheden er høj? Så kom til smukke Sønderborg! Afdelingen for Øjensygdomme ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, søger en cheflæge, der sammen med chefsygeplejersken bidrager til videreudvikling af afdelingens faglige profil samtidig med at arbejdsmiljøet prioriteres højt. Som cheflæge varetager du, i samarbejde med chefsygeplejersken, den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen - med reference til sygehusets direktion. Du bliver en del af en allerede velfungerende afdeling i vækst og udvikling, hvor arbejdsmiljøet og det sociale fællesskab vægtes højt. Vi arbejder i teams, med en god portion af selvstyre og selvjustits – hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling, og principperne fra den syddanske forbedringsmodel indgår i processen. Vi vægter uddannelse højt, og er uddannelsessted for intro- og hoveduddannelseslæger, samt sundhedsadministrative koordinatorer og sygeplejersker. Vi kan tilbyde: en afdeling med motiverede, løsningsorienterede og fagligt engagerede medarbejdere en stilling hvor ledelse kombineres med klinisk drift en afdeling i vækst med moderne lokaler og udstyr høj patient- og medarbejdertilfredshed en afdeling hvor opgaverne løses i fællesskab på tværs af alle faggrupper, og hvor der prioriteres plads til grin i den fælles kaffestue et sundt arbejdsmiljø og et godt fællesskab med plads til den enkelte medarbejder Vi forventer, at du er speciallæge i oftalmologi med dansk autorisation har erfaring med personaleledelse og faglig ledelse har gennemgået en formel lederuddannelse eller er indstillet på at gøre det har interesse og blik for sundhedsfremmende perspektiver har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk tænkning har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos medarbejderne i alle faggrupper, bliver bragt i spil på en konstruktiv måde i samarbejde med chefsygeplejersken, vil bidrage til den generelle udvikling af såvel afdelingen som Sygehus Sønderjylland således, at tværfaglighed og udvikling bliver til gavn for det sammenhængende patientforløb vil arbejde for, at afdelingen vedbliver med at være en god uddannelsesafdeling deltager aktivt, fagligt og socialt i afdelingen Om afdelingen Afdelingen holder til på Sønderborg matriklen i moderne lokaler. Den består af et ambulatorium med ca. 27.000 besøg årligt, heraf er ca. 5.000 operationer, der foretages på en af de 5 operationsstuer. Vi er aktuelt 5 overlæger, 8 afdelingslæger, 1 hoveduddannelseslæge og 2 introduktionslæger, 26 sygeplejersker, 9 sekretærer hvoraf én også er uddannet optiker. Afdelingen varetager Region Syddanmarks garantifunktion indenfor øjenspecialet. Det er vi stolte af, og det forpligter. Alle i afdelingen er fleksible, løsningsorienterede og strækker sig langt, for at vi kan nå vores mål om at levere den rette behandling til rette tid. Vi gør det, fordi vi alle kan se, at det giver mening og værdi – ikke kun for vores meget tilfredse patienter og samarbejdspartnere, men også for os selv. Vi tilpasser løbende driften i forhold til behovet. Øjensygdomme varetager kataraktoperationer (ca.4000/år), vitreoretinal kirurgi (ca.300/år), børneoftalmologi inklusive ROP screening, okuloplastisk kirurgi, herunder tumorkirurgi (ca.600/år), tårevejskirurgi, medicinsk retina, herunder AMD behandling (ca. 8000/år), samt alment ambulatorie. Der er endvidere etableret et forskningsafsnit med en forskningsansvarlig overlæge og projektmedarbejdere. Afdelingen har døgnvagt fra mandag kl. 8.00 til fredag kl. 15.00. Akutte patienter uden for dette tidsrum bliver henvist til Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital. Sygehusets organisering fremgår her. Afdelingen for Øjensygdomme ved Sygehus Sønderjylland ligger centralt i Sønderborg – en by med et voksende café- og kulturliv, gode skoler og daginstitutioner, og en smuk natur med skov og vand i historiske omgivelser. Det er nemt at komme til Sønderborg, som både har lufthavn, togstation og en motorvej, der fører direkte dertil. Vil du vide mere? Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Chefsygeplejerske Kristina Thybo på mobil 20486983 eller Kristina.Thybo.Petersen@rsyd.dk eller Lægelig direktør Peter Sørensen på mobil  21343686 eller Peter.Soerensen@rsyd.dk Løn og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Sønderborg. Ansættelse snarest mulig. Stillingsbeskrivelse for Cheflæge på Sygehus Sønderjylland kan læses her. Sygehusets ledelsesprincipper kan læses her. Ansøgning og rekrutteringsproces Stillingen søges via nedenstående link. Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2022 og ansættelsessamtaler er planlagt til den 24. oktober 2022 i tidsrummet fra kl. 15-18 i Sønderborg. Der kan blive tale om 2. samtale, hvor der forud for denne vil være en test. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.