Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Relations-miljøterapeutisk medarbejder med fysioterapeutisk baggrund

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Relations- og miljøterapeutisk medarbejder med fysioterapeutiske baggrund, ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit i Esbjerg Vi søger en dygtig og engageret relations- og miljøterapeutisk medarbejder med fysioterapeutiske baggrund til Retspsykiatrisk Sengeafsnit C. Vi arbejder med relationsbehandling, kognitiv terapi, miljøterapi, Safe Wards, fysisk aktivitet og kontaktpersonteam. Vi har stort fokus på nedbringelse af tvang herunder deeskalering og bæltefri tilgang. Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt eller efter aftale. Sengeafsnit C er et Retspsykiatrisk sengeafsnit med 15 senge. Afsnittet er et lukket og sikret sub-akut sengeafsnit. Målgruppen er patienter som primært kommer fra afdelingens optageområde, som er Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner. Patienterne er dels anbringelsesdømte, varetægtssurrogatanbragte og patienter med dom til behandling. Retspsykiatrisk Afsnit i Esbjerg er kun lige knapt 1 år gammelt, hvorfor vi stadig er ved at sætte rammen for hvem vi er, vores faglighed, vores arbejdsmiljø med videre Med baggrund i værdigrundlaget i Region Syddanmark, er vores ambition en åben og respektfuld dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere, samt at stræbe efter et højt fagligt niveau og en kultur der fremmer udvikling. Vi vægter gensidig tillid, fokus på patienternes ressourcer under hensyntagen til sikkerheden, og at man som medarbejder påtager sig et ansvar. Indsatsen i forhold til de enkelte patienter varetages af et tværfagligt sammensat personale bestående af afsnittets overlæge og speciel psykolog, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter som i fællesskab er ansvarlige for miljøterapien og behandlingen. Vi tilbyder: et tæt tværfagligt samarbejde en arbejdsplads i udvikling, hvor dialog og inddragelse er i fokus selvstændige arbejdsopgaver, med høj grad af indflydelse på eget arbejdsområde og hvor der altid er mulighed for drøftelser med kollegaer. gode dygtige og engagerede kollegaer som prioriterer faglighed og er godt arbejdsmiljø supervision arbejdsweekend hver 3. weekend ansættelse i blandede vagter individuel introduktionsprogram mentorordning Vi forventer: at du har psykiatrisk erfaring at du er uddannet fysioterapeut at du kan være kontaktperson for døgnindlagte retspsykiatriske patienter og indgå i et stort tværfagligt team. at du vil finde de bedste løsninger via dialog og godt samarbejde med patient og pårørende og være bidragende til at reducere tvang i psykiatrien. at du kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer at du er fleksibel, omstillingsparat og samarbejdsvillig at du er reflekterende og har evne til at tilegne dig ny viden at du kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger, men også vægter, det at arbejde i team højt at du vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos: Funktionsleder Lise Stæt Vinther 2047 6843 eller på mail lise.staet.vinther@rsyd.dk Ansøgningsfrist søndag den 2. oktober - samtaler forventes afholdt fredag den 14. oktober.