Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til Familiebehandling På Tværs

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du vores nye kollega? I Børne- og Familiecentret har vi travlt og søger derfor en dygtig, målrettet og engageret pædagog til Familiebehandling På Tværs. Der er tale om en fast stilling på fuldtid (37 timer) med tiltrædelse 1. december 2022 eller efter aftale. Stillingen kræver en grunduddannelse som pædagog – rigtig gerne suppleret med en relevant efteruddannelse. I BFC har vi fokus på at tilpasse vores organisation for at kunne levere en helhedsorienteret og fleksibel opgaveløsning, som løbende kan justeres ud fra borgernes behov og feedback. For at imødekomme dette har vi et tæt samarbejde på tværs af teams og faggrupper i hele BFC. Det er derfor vigtigt, at du som vores nye kollega står stærkt i egen faglighed, samtidigt med at du værdsætter og prioriterer det tætte samarbejde og tror på synergien i en fælles indsats til børn, unge og familiernes bedste. Om jobbet Familiebehandling På Tværs er et dagbehandlingstilbud, og barnet/den unge bliver typisk visiteret af Vejle Kommunes Familie- og Handicapafdeling efter servicelovens §11.3 og §52. I BFC og i Familiebehandling På Tværs arbejder vi grundlæggende ud fra den systemiske referenceramme og en helhedsorienteret tilgang. Vores målgruppe er udsatte familier med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi leverer en helhedsorienteret indsats til familier med komplekse problemstillinger. Det kan være problematikker, der er afgrænsede eller som ligger på forskellige niveauer, hvor et eller flere børns trivsel og udvikling er truet. Indsatsen kan tage afsæt i at være behandlende, udviklende og kompenserende. Tilrettelæggelsen af arbejdet med familien vil ligge på tværs af dette med samtaler og vejledning, pædagogiske støtte og aktiviteter samt praktisk og kompenserende støtte i hjemmet. Vi går tæt på samarbejdet med familiens netværk, barnets/den unges skole og eks. samarbejdspartnere fra jobcenter og voksen myndighed. Ydelsen tilbydes bl.a. til familier, hvor der: Opleves konflikter i og omkring barnet/den unge/i familien. Ofte ses en socialbelastet generationshistorik, og der kan være alkohol-, psykiatri- og kriminalitetsproblematikker, der præger familielivet. Er forældre med behov for hjælp til at ændre tilgang til barnet/den unge. Er behov for hjælp til bearbejdning af oplevelser, som præger trivsel i dagligdagen. Der opleves koncentrationsbesvær og lav frustrationstærskel. Ses isolerede og/eller ensomme børn/unge/forældre. Ses adfærd som symptomer på angst. Opleves lavt selvværd og/eller lav selvtillid. Der optræder skolefraværsproblematikker og manglende motivation for skolefremmøde. Opleves særligt udadvendte / indadvendte reaktionsmønstre eller selvskade. Er børn/unge hvis trivsel er truet på grund af højt konfliktniveau imellem forældre eller søskenderelationer. Når det giver mening, arbejder vi også målrettet med gruppebehandling som metode, og vi er optagede af fællesaktiviteter med børn/unge, hvorved der både kan arbejdes socialpædagogisk og terapeutisk. Der er tale om udgående funktion, hvor en stor del af opgaverne bl.a. forventes varetaget sammen med familien i deres hjem. Dermed forventes der også fleksible arbejdstider, hvor der kan indgå morgen-, eftermiddag- og/eller aftenaftaler, og op til halvdelen af arbejdstiden kan ligge før kl.8 eller efter kl.16. Grundet udgående funktion forventes det, at du har kørekort. Vi forventer og ønsker af dig, at: Du har erfaring og/eller indblik i børnenes/de unges ”verden” inden for skole, hverdag og familieliv. Vi forventer, at du som vores nye kollega har erfaring med og brænder for individuelle samtaleforløb og familiesamtaler. Du har blik for, at man kan bruge mange forskellige arenaer som baggrund for samtalen – og du har modet til at bringe dem i spil. Du er indstillet på at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor man har modet til at dele succeser og udfordringer med hinanden. Du er konstruktiv, løsningsorienteret og fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstider. Du er tålmodig og kan holde balancen i arbejdet, hvor det ikke altid er let at se løsningen med det samme. Der er en høj grad af metodefrihed, og alle forventes at kunne lære fra sig og tage imod vidensdeling. Du er tydelig på din teori og praksis, er villig til at undre dig og lære nyt, men du har også modet til at stå fast. Du er struktureret og har flair for koordinering samt for at udføre den skriftlige dokumentation i arbejdet. Du har forståelse for vigtigheden af og sætter en ære i den skriftlige del af arbejdet. Du besidder en tilpas robusthed og kan være selvtilrettelæggende. Du finder det spændende og er villig til at arbejde med FIT (Feedback Informed Treatment), da vi benytter dette for at sikre borgerinddragelse i alle vores sager. Du kan og vil samarbejde på tværs både i og uden for organisationen. Du er god til selv at være opsøgende på aftaler og samarbejde generelt. Du bidrager til et godt arbejdsmiljø og tager medansvar for trivsel. Du kan se dig selv i den kultur, der er beskrevet, og du kan matche vores tilgang til de børn, unge og familier, vi samarbejder med. Du er motiveret for at hjælpe og støtte familierne bredt i det, der er brug for – også når det kalder på praktisk hjælp, eksempelvis at følge et barn til skole i en periode eller at tage en opvask, hvis det er nødvendigt for at komme videre i en proces. Vi tilbyder dig: Et engageret team med et højt fagligt niveau, der også er opmærksomme på hinandens trivsel. Et team som du får muligheden for at være med til at præge både fagligt og kollegialt. Et team med en anerkendende kultur, hvor vi har respekt for hinanden, de familier vi samarbejder med og vores samarbejdspartnere Et team der arbejder selvstændigt såvel som i tæt ”makkerskab”, og vi er arbejdsomme og fleksible i forhold til opgaveløsningen Et team der værdsætter en hverdag med seriøsitet men også sætter pris på de humoristiske nuancer. Et team der er opmærksomme på ny viden, vi har supervision og fokus på faglighed og metodeudvikling. En organisation som altid ønsker at spille hinanden gode i det, vi gør. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Om os Familiebehandling På Tværs er en del af Børne– & Familiecentret, og vi er et team af skønne kollegaer med blandede faglige baggrunde og erfaringer. Vi er ét af fire teams, der tilsammen udgør de ca. 90 medarbejdere i Børne- og Familiecentret. Personalet i Børne- & Familiecentret består primært af psykologer, pædagoger, lærer, socialrådgivere og SOSU-assistenter. Børne- & Familiecentret har egne lokaler på Staldgårdsgade 10C og Boulevarden 19K og Familiebehandling På Tværs har fast base på Staldgårdgade 10C. Flere oplysninger Flere oplysninger kan fås hos Teamleder Mia Kaad Jensen på tlf. 24 23 47 30. Du kan også læse mere om os på www.bfc.vejle.dk Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning med referencer og dokumentation for uddannelse senest 13. oktober 2022. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt 24. oktober 2022 og/eller 25. oktober 2022. Profilanalyse Vi benytter eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen. Børne- og offentlig straffeattest Vi indhenter Børneattest og offentlig straffeattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.