Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til Kollegiet Vestergade i Ringe

  • Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af et botilbud, hvor vi med stærke fællesskaber, god trivsel og høj faglighed støtter unge med diagnoser inden for autismespektret? Så er du måske vores nye kollega i en 37 timers fast stilling. Om os: Kollegiet Vestergade er et botilbud med plads til 30 unge med en diagnose inden for autismespektret, hvoraf mange går på Midtfyns Gymnasiums autismelinje. Herudover yder vi §85-støtte til unge uden for kollegiet. Kollegiet Vestergades kompetencecenter varetager opgaver som netværksklub, selvforståelseskurser, undervisning og supervision. Personalet på Kollegiet Vestergade består af 13 pædagoger, en pædagogstuderende, en socialrådgiver, en souschef og en leder. De unge vil typisk have brug for støtte til at strukturere tiden, planlægge og udføre praktiske opgaver og indgå i sociale relationer. Det er vigtigt, at de unges behov og muligheder tilgodeses, og en stor del af arbejdsopgaverne vil derfor tage udgangspunkt i individuelt tilrettelagte forløb. Afsættet for de unges ophold er altid deres handleplan, og vi arbejder konkret og systematisk med mål og delmål, hvilket bl.a. betyder, at det skriftlige vægtes højt. Kollegiet Vestergade er endvidere et sted, hvor de unge kan være unge, og derfor er det vigtigt for os at understøtte et ungdomsmiljø, hvor der er plads til personlig udvikling. Derfor vil du som kommende medarbejder have rig mulighed for at byde ind med aktiviteter og/eller særlige interesseområder, du brænder for. Vi tilbyder i dagligdagen eksempelvis yoga, løbeklub, fitness, madklub og et varieret udbud af spændende aktiviteter. Kollegiet Vestergades pædagogiske grundlag tager udgangspunkt KRAP, ligesom kognitive samtaleforløb er en del af hverdagen. Vi har en systemisk og anerkendende indfaldsvinkel i mødet med de unge, hinanden og vores samarbejdspartnere. For at sikre kontinuitet, genkendelighed og stabilitet, er det nødvendigt med en høj grad af forberedelse, et tæt samarbejde og blik for detaljen. Dette gælder både i det interne samarbejde på kollegiet, men også i det samarbejde der er med de unges uddannelsessteder. Opgaverne vil være mange og omfatter fx: Støtte til praktiske dagligdags opgaver som indkøb, madlavning, tøjvask, økonomi, rengøring mm. Støtte til de unges personlige udvikling fx ved samtaler, både individuelle og i grupper. Forberedelse af og deltagelse i statusmøder. Skabe rammer for et ungdomsliv med plads til både uddannelse og fritid. Sikre de bedste forudsætninger for at de unge bliver en del af bæredygtige fællesskaber. Hver medarbejder fungerer som kontaktperson for ca. 3-4 beboere hvilket bl.a. indebærer udarbejdelse af statusrapporter med mål og delmål, skriftlige evalueringer og samarbejde med uddannelsessteder, sagsbehandler og forældre. Vi søger en kollega, der: har en pædagogisk uddannelse eller tilsvarende. gerne har erfaring inden for autismeområdet. har øje for de unges udfordringer, og kan sætte deres ressourcer i spil, så de kan nå deres mål. er fleksibel, og er villig til at yde en særlig indsats, når det kræves. er reflekterende og ser kollegial sparring som en nødvendig og naturlig del af arbejdet. er tiltrukket af en tillidsbaseret samarbejdskultur, både i relationen til de unge, kolleger, ledelse og eksterne samarbejdspartnere trives i, og selv bidrager til, en anerkendende og tydelig kommunikation, hvor vi både kan trække samme vej og give plads til hinanden. kan koble teoretisk viden, egne erfaringer og kollegiets bærende værdier og sætte det i spil til gavn for de unges udvikling. hos os kan se udviklingsmuligheder, og har lyst til at blive medskaber af kollegiets videre udvikling. trives med at have mange bolde i luften Vi tilbyder: Mulighed for at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv. En arbejdsplads med høj faglighed, god trivsel og stor arbejdsglæde. Mulighed for at blive klogere, både på andre og sig selv. Løbende ekstern supervision, efteruddannelse og deltagelse i kurser og på konferencer. Rum til udvikling, eftertanke og fordybelse. Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø med faglige ambitioner og højt til loftet. Ansættelse i selvejende institution. Vi har ikke overenskomst. Ansættelsesforhold: Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. december 2022 . Kollegiet har åbent 24/7/365 med personaledækning i morgentimerne, eftermiddag og aften. Om natten vil der være telefonisk rådighedsvagt . Der arbejdes primært eftermiddag/aften efter fast arbejdsplan med arbejde ca. hver 4. weekend. Der indhentes referencer samt børne- og straffeattester. Ansøgningen: Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Leder Desiree Andersen på mail: dea@kollegietvestergade.dk eller på telefon 29 13 04 93 Ansøgningen, mærket med ”pædagogisk medarbejder”, skal sendes til dea@kollegietvestergade.dk senest søndag den 9. oktober 2022. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 42/43 . Vi holder åbent hus onsdag den 28. september 2022 kl. 17.00 til 18.00. Tilmelding nødvendig inden mandag den 26. september på dea@kollegietvestergade.dk Se evt. mere på www.kollegietvestergade.dk eller få yderligere oplysninger hos: Leder Desiree Andersen, dea@kollegietvestergade.dk , tlf.: 29 13 04 93