Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en pædagogisk vågen nattevagt til kollegiet i Kalundborg

  • Samala Care ApS
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Målgruppen i kollegiet er børn og unge fra 16-25 år, alle med udfordringer, bl.a. indenfor autismeområdet, psykiatriske forstyrrelser, og eller unge hvis opvækst har været præget af omsorgssvigt. Som nattevagt i den opslåede stilling, vil du skulle drage omsorg for unge, i alderen 16-25 år. Arbejdstiden er placeret således, at du arbejder 7 dage, for herefter at holde fri i 7 døgn. Du bliver en del af et team, hvor I sammen skal danne en rød tråd imellem det daglige pædagogiske arbejde og natten. Der vil dagligt være et overlap med den/ de kollegaer fra kollegiets fagteam (korps af støttepersoner), som på dagen har haft kontakttid med de unge. Mødetid Mandag til søndag, kl. 21.00-08.30. Arbejdsopgaver Et overordnet "check in" hos de unge, som du er tilknyttet, herunder en snak med de unge om dagen der er gået og generel trivsel. Herefter går du runder i ejendommen på aftalte tidspunkter, og lytter ved dørene. Opgaver er herefter lettere rengøring/ samt bage boller og klargøre morgenmad. Endvidere kan der evt. være behov for at spille kort eller lignende omsorgsopgaver med de unge, som kan blive utrygge/bange i løbet af natten. I weekenderne er der en sund kultur i kollegierne med at spille spil og hygge sig til ud på natten. Denne kultur skal bæres videre af dig som omsorgsperson, med fokus på de specifikke unge, du er tilknyttet. Dagligt fremsendes der en døgnrapport til Teamlederen som skrives i internt dagbogssystem (interne arbejdspapirer). Døgnrapporten skal være udfyldt sammen med en risikovurdering, så støttepersonerne om dagen kan tage afsæt i disse, og arbejde videre. Andet For hver ung er der udarbejdet en handleplan og delmål, hvor du som omsorgsperson har en andel af udførelsen. Derfor er det en fordel, hvis du kan dokumentere og sætte ord på det du foretager dig i løbet af aftenen og natten med de unge. Der vil naturligvis være en kyndig introduktion hertil. Erfaring fra tidligere job er et stort plus. Det er en fordel hvis du som person er rolig, og i pressede situationer, kan bevare overblikket i en eventuel konflikt, -/ og eller situationer med følelsesmæssige udbrud. Som nattevagt bliver du en del af et team som vægter samarbejde og åben dialog. Det forudsættes, at du min. en gang om måneden deltager ved teammøder og supervision. Der er tale om delvist alene arbejde. Der er altid en kollega at træffe på telefon som befinder sig i nabobygningen. Endvidere er der i Samala altid en leder på bagvagt. Er det dig vi søger og er du frisk på at drage omsorg for børn og unge, som har brug for en tryg og stabil voksen om natten, så send din ansøgning til Teamleder, Søren Michael Terp, via knappen "Send ansøgning". For spørgsmål til stillingen, kan følgende kontaktes: Teamleder Søren Michael Terp, på telefon 30 14 52 23 Områdeleder Johnny Hoffmeyer, på telefon 30 14 15 87 Mere om Samala I Samala driver vi botilbud, kollegieforanstaltninger og STU-tilbud. Desuden sørger vi for støtte til borgere i egne eksterne boliger. Vi er mere end 120 engagerede medarbejdere, og vi har mere end 100 fantastiske borgere tilknyttet vores tilbud over hele Sjælland. Det er vigtigt for os i Samala, at alle medarbejdere kan være stolte af at være med til at yde en afgørende indsats for den enkelte bruger. Hvis du bliver ansat hos os, vil du blive mødt med tillid til, at du arbejder professionelt, men vi tager selvfølgelig ansvar for at hjælpe dig godt i gang. Vi er teamplayere, og vi tror at du kan en hel masse, men sammen kan vi alt. Du kan læse meget mere om vores arbejdsplads her: www.samala.dk Yderligere oplysninger:- Straffeattest skal fremvises. Indsendte bilag returneres kun efter særlig aftale. Samtaler afholdes løbende. Se mere på vores ansøgersite: https://samala