Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Afdelingslæge på KMA, OUH KMA på OUH er Region Syddanmarks største mikrobiologiske afdeling. Vi udfører mikrobiologisk diagnostik og rådgivning inden for bakteriologi, mykologi, virologi, serologi og parasitologi for sygehuse og primærsektor i den fynske del af Region Syddanmark. Afdelingen driver herudover en forskningsenhed i samarbejde med Syddansk Universitet og huser OUH’s infektionshygiejniske enhed. Vi varetager uddannelse af medicinstuderende, bioanalytikerstuderende og læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Afdelingen har et analyserepertoire i fortsat udvikling inden for alle områder af den kliniske mikrobiologi og har implementeret de nyeste analysemetoder inden for f. eks. molekylærbiologi. Vi arbejder i et tværfagligt miljø med læger, bioanalytikere, molekylærbiologer, sekretærer og hygiejnesygeplejersker. KMA vægter det faglige niveau højt og har siden 2014 været akkrediteret efter DANAK’s laboratoriestandard ISO 15189, som omfatter både den diagnostiske og rådgivende funktion. Dine opgaver bliver: at varetage området for serologiske analyser i samarbejde med den fagansvarlige overlæge sammen med afdelingens øvrige læger at varetage den klinisk mikrobiologiske betjening af OUH (Odense og Svendborg) og af praktiserende læger og speciallæger på Fyn, herunder at udføre rutinearbejde i form af diagnostik og rådgivning at deltage i afdelingens 7 skiftede lægevagt (dagtjeneste med efterfølgende tilkaldevagt uden for tjenestested) at deltage aktivt i afdelingens undervisningsforpligtelser at initiere og deltage i udviklings- og forskningsopgaver Vi ser gerne, at du: er bredt funderet i den kliniske mikrobiologi med særlig erfaring inden for det serologiske område har forskningserfaring har klinisk erfaring har undervisningserfaring på både præ- og postgraduat niveau giver dit bidrag til et godt, tværfagligt arbejdsmiljø Vi tilbyder til gengæld: en arbejdsplads og et speciale i stor udvikling IT og kontorfaciliteter et rigtig godt arbejdsklima i et tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper i afdelingen Din ansøgning skal udfærdiges med udgangspunkt i de 7 lægeroller skal vedlægges CV og to referencer, som kan kontaktes ansøgningsfrist: Søndag d. 25/9 2022 Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 29. september 2022 For yderligere information er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anette Holm på telefon 40293539 (e-mail: anette.holm@rsyd.dk ). Vi glæder os til at høre fra dig!