Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge, oto-rhino-laryngologi, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ledende overlæge i oto-rhino-laryngologi med særligt ansvar for halssøjlen, samt organisatorisk ansvar for ØNH-operationsgangen på Odensematriklen på ØNH-kirurgisk/Høreklinik Afdeling F, OUH Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale Afdelingen Afdelingen har et stort antal højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner, og servicerer primært Region Syddanmark med 1,2 mio. indbyggere. Afdelingen har desuden hovedfunktion for sit lokale optageområde som omfatter ca. 500.000 indbyggere på Fyn og omkringliggende øer. Afdelingen har en stor teoretisk og klinisk undervisningsforpligtelse overfor Syddansk Universitet, samt en række yngre læger under specialistuddannelse. Afdelingen er placeret på såvel Odense- som Svendborgmatriklerne. På Odensematriklen foregår udredning og behandling på højtspecialiseret niveau i særdeleshed, samt indlæggelseskrævende patientforløb. På Svendborgmatriklen foregår udredninger og behandlinger, hvor indlæggelse ikke er påkrævet. I overvejende grad foregår ørekirurgi, næse-bihulekirurgi samt fonokirurgi. Hertil foregår specialiserede ambulante funktioner såsom udredning og behandling af kronisk svimle patienter og patienter med dysfagi. Tilknyttet afdelingen findes desuden høreklinikker i såvel Odense som Svendborg. Stillingen Ansøger forventes at være nærmeste leder for speciallæger der arbejder indenfor halssøjlen på afdelingen tage ansvaret organisatorisk for operationsgangen i Odense i tæt samarbejde med oversygeplejersken for operationsgangen tage medansvar for afdelingens drift og videre udvikling samarbejde med kolleger og øvrigt personale om fortsat faglig udvikling på det ovennævnte kirurgiske område, samt dertil hørende ambulante aktiviteter indgå i afdelingens bagvagtsfunktion profilere afdelingen både internt på OUH, men også udenfor OUH arbejde efter OUH's kodeks; patienten først, højeste faglighed, helhed og ansvar samt være med til at efterleve principperne under OUHs medarbejderskab Funktionen som ledende overlæge forventes, at foregå i et tæt samarbejde med øvrige ledende overlæger på afdelingen foregå med reference til afdelingsledelsen på Afdeling F Ansøger Ansøger skal være speciallæge i oto-rhino-laryngologi og oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller. Ansøger skal hertil kunne fremvise særlige kompetencer og interesser inden for subspecialet. Dokumenteret forskning og relevant præ- og postgraduat undervisning vægtes positivt. Ansøgere skal have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør, samt en stor arbejdskapacitet. Ansøgning Ansøgningen bør udformes, således at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder. Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller, samt udformes mhp. faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks vejledning for ”Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Syddanmark”. Se mere her: Bedømmelse af overlæger ved ansættelse (regionsyddanmark.dk) Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Charlotte Trohl, charlotte.trohl@rsyd.dk , tlf. 65 41 15 38. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst for overlæger mellem Foreningen af speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Tidsforløb Ansøgningsfrist er den 28. september 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 4. oktober 2022 Kontaktoplysninger Cheflæge Jens Højberg Wanscher, tlf. 40 92 27 99 jens.hoejberg.wanscher@rsyd.dk