Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til Neurorehabilitering – Kbh

  • Københavns Kommune Neurorehabilitering - Kbh
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en ergoterapeut, som vil være tilknyttet vores døgnafdeling 2. sal. Vi arbejder i tværfaglige teams med sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Du er tilknyttet en fast afdeling, men vi arbejder på tværs af huset og hjælper hinanden. Neurorehabilitering – Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har ca. 190 medarbejdere og ledere med forskellige tværfaglige baggrunde. Vi er et center i udvikling. Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirken i forløbet og i udviklingen af den tværfaglige indsats med sigte på rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve, at de er centrum i eget forløb, således de kan bevare håb og tryghed på vej til en ny livssituation sammen med deres pårørende. Vi har både en ambulant afdeling og et døgntilbud. Neurorehabilitering – Kbh prioriterer et højt fagligt uddannelsesmiljø og arbejder på at fremme udvikling og forskning af rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade sammen med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det er med til at gøre centret til et nationalt førende kommunalt rehabiliteringstilbud på hjerneskadeområdet. Vi tilbyder en stilling med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor vi lægger vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær gode og indbydende faciliteter for borgere og medarbejdere en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for borgere og pårørende deltagelse i relevant kompetenceudvikling Om stillingen På døgnafdelingerne er der lørdagsvagt ca. hver femte uge og en sen vagt ugentligt (kl. 11-19.00). Dine opgaver vil fx være at udføre neurologisk, ergoterapeutisk vurdering og undersøgelse på aktivitets- og deltagelsesniveau og på den baggrund tilrettelægge den ergoterapeutiske intervention – det kan foregå på både aktivitets- og deltagelsniveau samt KFA-niveauer skabe resultater sammen med borgeren og de pårørende gennem inddragelse og evidensbaseret praksis lave mono- og tværfaglige mål og planer sammen med borgeren og pårørende ud fra deres rehabiliteringsbehov deltage i tværfaglige møder og konferencer varetage både individuelle træningsforløb og holdtræning samarbejde på tværs af kommunen med hjerneskadekoordinatorer, visitatorer mv. deltage i udvikling og implementering af indsatser på centret arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende Vi forestiller os, at du har minimum to års erfaring som ergoterapeut har neurologisk erfaring har det rehabiliterende aspekt i alle tilgange i borgerens rehabiliteringsforløb har relevante kurser indenfor neurorehabilitering fx Fott og Bobath kan indgå i et tværfagligt samarbejde og samtidig kan arbejde selvstændigt med at udføre specifikke bevægeanalyser og træning formår at reflektere og dokumentere egen praksis har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til dine kollegaer, og at du medvirker til at bevare et godt arbejdsmiljø Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsesstedet er Neurorehabilitering – Kbh er på Strandvejen i Hellerup. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Mere information Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Lefevre på 2311 3027. Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune her . Sammen med din ansøgning bedes du uploade dit CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 29. september. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .