Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Enestående mulighed for dig, som har en social- eller sundhedsfaglig baggrund, hvor du kan blive en del af holdet I Værestedet Væksthuset.

  • Horsens Kommune Center for Psykiatri og Socialt udsatte
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du en social eller sundhedsfaglig uddannelse og trives du i en uforudsigelig hverdag så håber vi, at have fanget din opmærksomhed Væksthuset er et Aktivitets- og Samværstilbud under Servicelovens § 104. Der er tale om et dagtilbud der henvender sig til sindslidende over 18 år. Hovedopgaverne er aktivitetsarbejde i værestedet Væksthuset. Det vil sige, at du både skal være igangsætter og facilitator i samværsdelen og i forskellige gruppeaktiviteter for borgerne. Der er skiftende arbejdstider, der kan ligge på hverdage omkring åbningstiderne, som nuværende  er: Mandag 12.00-19.30 Tirsdag 12.00-15.30 Onsdag 12.00-19.30 Torsdag 10.30-15.30 Fredag 10.30-15.30 Pr. 01.01.2023 ændres åbningstiden så der vil blive en fast ugentlig lukkedag. Stillingen er på 30 timer ugentligt. V i vil gerne tilbyde dig: En arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer og hvor der er fokus på åbenhed, dialog, refleksion og anerkendelse. En arbejdsplads, hvor der organisatorisk arbejdes målrettet med metodeudvikling og på, at få det bedste ud af, at være en faglig sammensat bred personalegruppe. En hverdag, hvor man aldrig ved, hvem der kommer ind af døren, men hvor man som kollegaer, værner om, at have en fælles opgave at løse. Mulighed for, at facilitere aktiviteter i grupper, hvor disse fungerer som en øve-bane for de borgere der deltager, hvor formålet er, at de på sigt kan blive mere kompetente i eget liv og integreret i det omkringliggende samfund. Ekstern supervision samt intern sparring. Vores forventninger til dig At du har en relevant social eller sundhedsfaglig uddannelse og har lyst til at være med i en udvikling, hvor vi øver i, at få et fælles metodemæssigt mindset. At du kan være loyal over for den fælles strategi, vi arbejder ud fra og tror på at alle borgere har et potentiale, der kan aktiveres således, at de på kort- eller langt sigt kan få et fritidsliv i civilsamfundet. At du har kendskab til psykisk sygdom og gerne erfaring med målgruppen At du kan lide en afvekslende og til tider uforudsigelig hverdag. At du er åben, ærlig, tør at tage fejl og stå ved det. At du kan identificere dig med en faciliterende tilgang til arbejdet med borgerne. Du bliver en del af HPS og du kan læse mere om funktionen Funktionsbeskrivelse for medarbejdere i værestedet Væksthuset HPS har ambitioner om opbygge erfaringer og kompetencer der gør, at vi kan blive bedre til at hjælpe mennesker med psykiske udfordringer, ved hjælp af mindre indgribende foranstaltninger. Det skal være nemmere, at få hurtig og kortvarig hjælp, så problemerne ikke vokser sig store. Derfor vil du også kunne være med til, at forme den fremtidige indsats, der ydes i Væksthuset. Du vil blandt andet kunne være med til at udvikle på Åben Vejledning samt gruppeforløb. Væksthuset ligger på Tordenskjoldsgade 23 i Horsens Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Anna Laursen på telefon 51 83 59 21. Ansøgningsfristen er den 30.09.2022. Samtaler afholdes løbende.