Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Farmakonom søges til Krogstenshave Plejehjem

  • Hvidovre Kommune Plejecenter Krogstenshave
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Farmakonom søges med talent for vejledning og rådgivning i medicin, herudover ser vi gerne,  at du kan se værdien i at løfte kvaliteten på det medicinske område på Krogstenshave plejehjem i Hvidovre. Kan du se dig selv,  være med til at løfte det medicinske område i en central funktion på Plejehjemmet Krogstenshave? Har du lyst til at være frontløber og være med til at skabe et stærkt samarbejde blandt et nyoprettet team af farmakonomer, samt husets øvrige medarbejdere? Hvad siger dine kommende kollegaer, om at arbejde på Plejehjemmet Krogstenshave? ”Krogstenshave er stedet hvor livet leves med beboeren i fokus- Krogstenshave er i den grad også en arbejdsplads,  hvor ildsjæle som jeg, har rig mulighed for udvikling og læring. I ledelsen vægter vi fællesskab, fortrolighed og faglig sparring. Vi er innovative, og bruger både evidens og erfaringsbaseret viden, for at højne fagligheden for vores medarbejdere. Vi udveksler ideer, og hjælper altid hinanden hvor vi kan. Vi griner sammen, for humor er en vigtig del af vores hverdag. Vi har fokus på kerneopgaven, som er vores kære beboere- Det er dem vi er her for! Vi er synlige iblandt dem, og vores dør på kontoret er altid åben for dem og deres pårørende” – Maria, afdelingsleder for afdeling 31,1 på Plejehjemmet Krogstenshave ”Det er en arbejdsplads hvor jeg ved hvad jeg skal og hvorfor, så jeg har en klar fornemmelse af retning og prioritering i min arbejdsdag. Jeg går glad på arbejde hver dag, fordi jeg ved at jeg gør en forskel i manges liv. Jeg føler glæde og anerkendelse både fra beboere, pårørende, kolleger og ledelsen. Jeg er ikke bange for at gå forrest i situationer, da jeg viser på en positiv måde at jeg brænder for dette fag” – medarbejder Charlotte fra afdeling 31.1. sal Ny organisering . Vi vil invitere dig med på vores nye rejse, til en enhed der vil bestå af 3 farmakonomer, som får en central rolle i vores fælles vision om optimering og kvalitetssikring på medicinområdet for beboerne på Krogstenshave. Vi har 168 beboere med plejestatus, hvor al medicin er fusioneret i et fælles medicinrum og al medicin dispenseres samlet. Din funktion vil indeholde følgende opgaver: Indgå i et fast rul med medicindispensering som primær opgave Rådgive/vejlede ved al medicin Medicinaudit i beboerens boliger Oplæring af beboere, medarbejdere i korrekt inhalationsteknik eller ved pepfløjte behandling Varetage injektioner Undervise i medicin Hvilken profil ser vi for os? Vi søger farmakonomer, der kan være med til at samle og udvikle teamet af nye og nuværende farmakonomer, derudover skal du være i stand til at have overblik og kunne se muligheder. Det er naturligt for dig at: være en del af forandringsprocesser kommunikere på forskellige niveauer tænke fremtidsorienteret være nytænkende og ser vigtigheden i at dele ny viden med dit team Stillingerne er på 32 - 35 timer. Arbejdstiden vil være i tidsrummet 8-16 på hverdage. Erfaring er ikke et krav. Vi er fleksible og vores medarbejderes balance mellem arbejdsliv og privatliv, er noget vi prioriterer højt. Vi er et stort hus, hvor vi har en forventning til, at vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger, faggrupper og døgnet. Hvilke kompetencer ser vi som vigtige: Uddannet farmakonom Gode kommunikative og pædagogiske egenskaber Situationsfornemmelse for den proces vi er i Medvirker til at skabe gode og varige relationer i personalegruppen og blandt beboere Medvirker til et godt arbejdsmiljø Du kan se meget mere om plejehjemmet her. Ansættelsesvilkår Ansættelse jf. Overenskomst Ved behov for yderligere information eller ved ønske om et besøg på Plejecentret Krogstenshave kan der rettes henvendelse til: Farmakonom Huda Al Mandy tel. 50827350 eller Agcagül tl. 26352419 Ansøgningsfrist, samtaler og ansættelse Ansøgningen skal sendes elektronisk og skal være fremme senest den 14. okt. 2 022 . Herefter sendes kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation med ansøger i resten af ansættelsesprocessen. Samtaler: Vi holder samtaler i uge 42. Der indhentes referencer efter nærmere direkte aftale med slutkandidater. Ansættelsesudvalget foretager herefter en prioritering. Forventet tiltrædelse hurtigst muligt eller 1. december 2022 I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere. Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen. Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.