Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagoger til Center for botilbud

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Socialpædagoger til afdelingerne på Rytterskolevej i Nr. Bjert Er du god til at skabe tydelighed omring de pædagogfaglige opgaver med borgeren i centrum? Vil du lære nyt, bidrage med og udvikle din faglighed? Hvis JA, så har vi brug for dig på Rytterskolevej. Som medarbejder på Rytterskolevej bliver du en vigtig del af borgernes hverdag. På Rytterskolevej bor 32 borgere med betydelig varigt nedsat funktionsevne, fordelt på fire afdelinger. Læs mere om Rytterskolevej https://kolding.dk/borger/handicap/voksne-med-handicap/bo-og-stottetilbud/rytterskolevej/ Vores 32 borgere understøttes af 90 medarbejdere, der har den største respekt for at gå på arbejde i borgerens eget hjem. Personalegruppen består af socialpædagoger, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassister - samt administrativt personale. Der er også faglig koordinatorer, sundhedsfaglig koordinator samt fysioterapeuter og en sygeplejerske tilknyttet. Vi ser stor værdi i det tværfaglige arbejde og vi oplever, at det er med til at kvalificere den faglige praksis – derfor vil vi også gerne have medarbejdere med forskellige kompetencer. Vi sætte gerne vores faglighed på spil, sådan der er en kontinuerlig, faglig udvikling. Derfor arbejder vi også med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), som alle medarbejdere naturligvis også uddannes i. Vi arbejder med mestring og selvbestemmelse, og sikrer at borgerens hverdag er tilrettelagt og forudsigelig med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. For os er det naturligt at arbejde med mål og delmål samt dokumentere relevant. På Rytterskolevej er der en kompetent og dynamisk personalegruppe, der deler en afvekslende og uforudsigelig hverdag på en spændende arbejdsplads i konstant udvikling og med store muligheder. Rytterskolevej er en arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse og løbende udvikling med fokus på at integrere egen opgaveløsning i den fælles. Vi prioritere, at alle medarbejdere har en høj faglighed, og derfor har vi fokus på løbende udvikling i form af vidensdeling, supervision, kurser og uddannelse. Det pædagogfaglige arbejde består bl.a. i gennem teamarbejde, at skabe overblik over borgernes hverdag, støtte borgerne med at forstå sammenhænge og trække meningsfulde tråde i dagligdagen – en dagligdag, hvor din høje faglighed understøtter borgernes behov og ønsker for eget liv. Rytterskolevej er en del af Center for botilbud, og vi har et tæt samarbejde med vores kollegaer på Botilbud Centervej. Vores fokus er at, at give borgerne Ressourcefokuseret støtte til det levede liv. Vi arbejder ud fra visionen ”Borgerens centrum” og herunder strategien ”Selvværd og Sammenhæng”. https://www.kolding.dk/politik/politikker-og-strategier/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng/ Kan du se dig selv på Rytterskolevej? Stillingerne er på 30-34 timer pr uge. Du må gerne notere i din ansøgning, hvor mange timer du ønsker at arbejde. Vi arbejder i skiftende vagter samt hver anden weekend. Under hensyn til kerneopgaven og det bæredygtige arbejdsliv, vil vi prøve at imødekomme dine individuelle ønsker til arbejdstid. Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Marie-Louise Boye Engelund tlf. 2147 6204 eller afdelingsleder Ida Nørlund Larsen tlf. 2147 1916. Ansøgningsfrist: 23.10.2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så skynd dig at ansøge. Vi forventer du starter hurtigst muligt og senest d. 1. december 2022.