Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent søges til højt specialiseret indsats ved botilbud Tangkær HS, Region Midtjylland

  • Region Midtjylland Tangkær Bomiljø HS
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vil du bidrage til et stærkt samarbejde inden for en højt specialiseret indsats? Har du samtidigt lyst til at være en del af et team, som vægter den faglige kvalitet højt og prioriterer tid og ro til fordybelse hos hver enkelt borger? Kunne du samtidigt tænke dig løbende kompetenceudvikling inden for det socialpsykiatriske område? Så er det måske lige dig, vi står og mangler. Hos Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO), søger vi lige nu en social- og sundhedsassistent ved botilbuddet Tangkær HS, som har lyst til at være en del af et dedikeret tværfagligt team, hvor borgerens oplevelse af livskvalitet er i fokus. Vi forsøger altid at understøtte borgerens håb og drømme, og vi ønsker at inddrage borgeren i den daglige rehabiliterende indsats. På Tangkær HS værdsætter vi det stærke tværfaglige miljø. Du vil som vores nye kollega blive klædt godt på til arbejdet med vores borgere gennem løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for området. Sammen med teamet bidrager du til at sikre kvaliteten af vores kerneopgave, ved at gå i dybden med psykiatrisk sygdom og samtidig sikre den somatiske indsats. Vi søger en ny kollega der: Har lyst til personlig og faglig udvikling i en specialiseret indsats. Besidder gode kommunikative evner og er medinddragende i forhold til borgeren. Ser mulighed i hver enkelt beboers livsproces. Besidder gode samarbejdsevner, som kan støtte op om det gode teamarbejde. Kan udfolde monofaglige kompetencer i et tværfagligt team. Vi tilbyder: En arbejdsplads i udvikling med stor fokus på trivsel, samt faglig og personlig udvikling. Samarbejde med dygtige kollegaer og sparring på tværs af faglighed. En meningsfuld hverdag på en arbejdsplads med tid og ro til fordybelse. Grundigt introduktionsprogram. Kompetenceudvikling og opkvalificering inden for flere metoder og tilgange som bruges i hverdagen på bostedet herunder kan bl.a. nævnes NAU. Om Tangkær HS Tangkær-Huntington (HS) er Region Midtjyllands tilbud til personer med Huntingtons Sygdom, uanset hvilken fase af sygdommen de er i. Vi er et højt specialiseret tværfaglig medarbejdergruppe, som arbejder på, at de bevare et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af deres sygdom. På Tangkær arbejder vi alle ud fra mottoet. "Et godt liv, for den hvis liv det er" Hungtons Sygdom er en arvelig og progressiv lidelse i nervesystemet, der medfører både fysiske, psykiske, kognitive og sociale vanskeligheder. Derfor er det vores opgave at tilpasse miljøet samt at fremme aktiv deltagelse gennem daglig træning og kompensation. Tangkær HS er et af botilbuddene inden for Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ved Region Midtjylland. SVO´s kerneopgave handler om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og muligheder for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Ansøgning og ansættelse Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men den kan tilpasses den rette kandidat. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes straffeattest, hvilket accepteres elektronisk. Ansøgning med bilag sendes via linket senest d. 17. oktober 2022. Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse d. 01.12.2022 eller hurtigst muligt Ved spørgsmål til stillingen kontaktes konstitueret afdelingsleder Charlotte Hedegaard Hold på tlf.: 21347717. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.