Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog søges snarest til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Der er tale om en stilling på 18½ time/uge som psykolog i Børne-Ungepalliativt team. Psykologen bliver primært en del af det Børne-Ungepalliative team, men også af Børne-Ungehospitalets psykologgruppe på p.t. 5 psykologer. Børne-Ungepalliativt team i Region Syddanmark er en del af en landsdækkende indsats. Psykologen indgår i det Børne-Ungepalliative team med udkørende funktion, hvorfor det kræves, at psykologen har kørekort. Målsætningen i det Børne-Ungepalliative team er at give mulighed for, at det syge barn/den unge kan være mest muligt i eget hjem også i den sidste tid, når og hvis det er familiens ønske. Ud fra Total Pain-modellen desuden at lindre, lette og øge livskvaliteten for de ramte børn/unge og deres familier. Det er vigtigt, at du har lyst til: videreudvikling af det Børne-Ungepalliative team i samarbejde med de andre teammedlemmer rådgivning og psykologisk behandling af patienter og pårørende samt samarbejdspartnere i palliativ indsats at indgå i det tværfaglige samarbejde med læger, sygeplejersker, præst, socialrådgiver og fysioterapeut om patienter og pårørende at rådgive samarbejdspartnere omkring teamets patienter at forestå formidlings- og undervisningsopgaver i psykologisk behandling i den palliative indsats Vi ønsker en ansøger med: uddannelse som cand.psych,, gerne autoriseret eller specialist med erfaring inden for børne- og ungeområdet, gerne erfaring inden for psykoterapi og/eller palliation erfaring med og/eller lyst til tværfagligt samarbejde erfaring med og/eller lyst til at supervisere, rådgive og undervise såvel egen som andre faggrupper Vi tilbyder: en spændende stlling, hvor der vil være rig mulighed for at påvirke og medvirke til den forebyggende, tværfaglige og psykologfaglige indsats samt at deltage i udviklingen i det palliative team tværfagligt samarbejde og sparring med vægt på høj faglighed og udvikling mulighed for supervision Formalia: Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Evt. spørgsmål bedes rettet til: Cheflæge Marianne Skytte Jakobsen, 2331 0866 Psykolog Mia Zinck-Jørgensen, 2917 9184 Overlæge Martin Boesen, 2311 2435 Ansøgningsfrist 23. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Vi gør opmærksom på, at der ved tilbud om ansættelse skal indhentes en børneattest. Attesten indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.