Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til fast stilling på Psykiatrisk Afdeling Middelfart

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Fra 1. december 2022 søger vi en ergoterapeut til en fast stilling på 37 timer med tilknytning til Retspsykiatrisk Afsnit P4. Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den retspsykiatriske funktion, der dækker hele Region Syddanmark og en almenpsykiatrisk funktion, der dækker Middelfart og Assens kommuner. Afdelingen har i alt 104 døgnpladser. Ud over døgnpladserne har vi en lokalpsykiatri og Retspsykiatrisk distrikts psykiatri, som forestår den ambulante behandling af vores patienter. Ergoterapien består af 10 ergoterapeuter med egen monofaglig ledelse. Vi er en gruppe af engagerede og veluddannede ergoterapeuter, som søger at yde den bedste behandling for den enkelte patient. Du bliver ansat i Ergoterapien med tilknytning til Retspsykiatrisk Afsnit P4, som er et lukket akut modtageafsnit.  Afsnittet har 14 sengepladser og patienter indlagt i afsnittet har enten dom til psykiatrisk behandling/anbringelse, sidder i varetægtssurrogat, skal mentalobserveres eller andet. Patienterne repræsenterer et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser og mange har også et misbrug. Vi har brug for en ergoterapeut, der har mod på at sætte ergoterapi på dagsordenen, samt lyst til at arbejde med en kompleks patientgruppe, og ikke lader sig slå ud af patienter, som kan have modvilje på at modtage behandling. Ergoterapeuten på P4 indgår i både det mono- og tværfaglige behandlingsarbejde og bidrager bl.a. med at: Implementere SI metoder/redskaber i sengeafsnit og brug af ASP Undersøge og vurdere patienters funktionsniveau og støttebehov (ADL-undersøgelse, AMPS. MOHOST mm) Forestå træning/vedligeholdelse af funktionsniveau Lave genoptræningsplaner Arbejde klientcentreret med udgangspunkt i de canadiske modeller eller MoHo Gruppebehandling i eget og andre afsnit i samarbejde med ergoterapeuter Deltage i den løbende lærings- og udviklingsproces, der sker i afdelingen, hvor der blandt andet er fokus på at nedbringe brugen af tvang. Muliggøre meningsfuld aktivitet og deltagelse under indlæggelse bl.a. via tilbud om værksteds- og køkkenaktiviteter Vi kan tilbyde: God introduktion løbende over det første år med sparring omkring psykiatrisk ergoterapi, konflikthåndtering, kommunikativ deeskalering og meget andet Mentorordning Stor grad af indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver Monofaglig supervision 2. gang i måneden Faglig sparring og udvikling både i det tværfaglige og det monofaglige samarbejde Et spændende og udfordrende job, hvor man skal kunne tænke kreativt, og ud af boksen for at få motiveret patienterne til samarbejde og behandling Ansættelse i en afdeling hvor fagligheden er i højsæde, både tværfagligt og monofagligt Arbejdstid som p.t. er i dagtiden med weekend og helligdagsfri Vi søger en ergoterapeut, som har psykiatrisk erfaring (gerne retspsykiatrisk) har lyst til at være med til at udvikle og anskueliggøre ergoterapi i psykiatrien er fagligt godt funderet ikke er bange for at være aktivt deltagende til konferencer, teammøder mm er initiativrig og selvstændig er god til at inspirere og motivere har lyst til at samarbejde på tværs af afsnittene med de andre ergoterapeuter kan håndtere til tider opkørte situationer med vrede/aggressive patienter. er indstillet på i perioder at være følgeterapeut for ergoterapeutstuderende er AMPS-kalibreret har kognitiv uddannelse kan reflektere over egen praksis, er udviklingsorienteret og fleksibel Vil vide mere om jobbet, kan du kontakte konstitueret ledende ergoterapeut Tina Dølby på tlf. 2499 0025 Ansøgningsfrist den 24. oktober 2022. Ansættelsessamtaler den 27. oktober 2022. Løn- og ansættelsesforhold : I henhold til overenskomst. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. Der modtages kun ansøgninger elektronisk via link her på siden.