Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent i blandede vagter til Plejehjemmet Lykkevang

  • Aalborg Kommune Plejeboliger Lykkevang
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

På Lykkevang værner vi meget om det gode samarbejde mellem leder, medarbejderne, beboerne og deres pårørende. Man skal altid føle sig velkommen når man kommer på Lykkevang. Vi arbejder i teams og har en udbredt forståelse for at vi er et fælles hus og derfor hjælper vi selvfølgelig hinanden på tværs af etagerne. Vi vil gerne invitere dig til at søge en stilling ved os…… Vi kan tilbyde: En god og velfungerende arbejdsplads og personalegruppe, hvor dialog, faglighed, samarbejde og fleksibilitet er i højsædet En god arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer Fast tilkoblet plejehjemslæge Fagligt dygtige og højt engagerede kollegaer, der vægter den anerkendende tilgang, et godt humør, ansvarlighed og engagement som en naturlig del af hverdagen Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Lykkevang er et somatisk plejehjem med 36 lejligheder fordelt på 2 etager. Vi giver beboeren mulighed for forsat at kunne tage ansvar for eget liv og have indflydelse på sin hverdag. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og ønsker. Beboeren støttes og guides til at tro på egen formåen, hvilket skaber rum for at prøve noget nyt. Vi har fokus på at skabe det gode hjem for beboeren og deres pårørende. Vi er en positiv arbejdsplads, med engagerede medarbejdere og med fokus på høj faglighed samt trivsel og arbejdsglæde. Vi sætter pris på, at tingene – vagtplan, ferieplan m.m. - grundlæggende fungerer og er struktureret. Vi vægter samarbejde, arbejdsglæde og stabilitet meget højt Forventet ansættelsesdato er hurtigst muligt Ansættelsessamtaler afholdes løbende Fast stilling med dagvagter og aftenvagter - med aftenvagt i weekenden(fre-søn) hver 2. uge i ulige uger. Derudover er det blandet dv og av Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer Dine primære opgaver vil være: Som medarbejder kan du løse de opgaver, der ligger inden for eget ansvars- og kompetenceområde Indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet Kan arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer Kan dokumentere ud fra gældende retningslinjer Kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboerne og deres familie Faglige kompetencer: Du er uddannet social- og sundhedsassistent Du er fortrolig med Cura samt FMK som arbejdsredskab Du er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Du har et godt overblik og kan tage ansvar Du bidrager til den gode stemning i hverdagen og et godt arbejdsmiljø Du er ansvarsbevidst og god til at samarbejde på tværs med forskellige samarbejdspartnere Personlige kompetencer: Du har en ægte, ærlig og kærlig interesse i at samarbejde med mennesker, der har brug for støtte, vejledning og hjælp i hverdagen Du er engageret, nærværende og har lyst til nytænkning, lære af andre og give læring i praksis Du er rummelig og fleksibel i samspillet med mennesker Du har fokus på nye muligheder i stedet for begrænsninger Du er stabil Du er tydelig i dit sprog Du tør stille krav til dig selv og andre Du kan arbejde med pædagogiske handlemuligheder og udforske nye ideer i samarbejde med kollager, beboerne og deres familie Du er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed Du har et godt humør, positiv tilgang til arbejdet og din arbejdsplads Du vil bidrage til at bevare det gode arbejdsmiljø Arbejdsstedets adresse: Bautastenen 50, 9230 Svenstrup J Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Petra L. Østergaard på tlf. 99313235. Ansøgningsfrist er den 30. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.