Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Videnskabelig assistent med kvalitative evalueringskompetencer og forskningsinteresser til Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Steno Diabetes Center Aarhus
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du erfaring med og kompetencerne til at analysere kvalitative forsknings- og evalueringsprojekter i sundhedssektoren? Har du lyst til at være en del af en fagligt stærk enhed og bidrage til at gøre en forskel på diabetesområdet? Hvis du kan svare ja er det måske dig som Enhed for Tværsektorielle Indsatser, Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) søger til en stilling som videnskabelig assistent. Du kommer til at bidrage til projekter under enhedens programmer, herunder Tværsektoriel organisering af patientforløb og Patientrettede indsatser . Stillingen er tidsbegrænset 1 år, fuldtid 37 timer pr. uge og til besættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Kort beskrivelse af stillingen SDCA har høje ambitioner for personer, som lever med diabetes i Region Midtjylland, og vi er i en rivende udvikling, hvor der igangsættes og evalueres udviklings- og forskningsprojekter inden for tværsektorielt samarbejde og sammenhængende patientforløb. Til dette formål søger Enhed for Tværsektorielle Indsatser en videnskabelig assistent, som skal indsamle og analysere kvalitative data i forbindelse med enhedens projekter målrettet personer med diabetes eller som er i risiko for at udvikle diabetes. Projekterne gennemføres indenfor og på tværs af regionens hospitaler, kommuner og almen praksis. Dine to første arbejdsopgaver er et projekt til unge med type 1 diabetes, som styrker overgangen fra unge- til voksenbehandling og et andet projekt målrettet borgere, der tilbydes en kommunal forebyggende indsats omkring ændringer i livsstil og vaner. Metodisk forventer vi, at du har solide kvalitative kompetencer, som har været anvendt i praksis og arbejdsmæssigt. Du skal have indsigt i og have prøvet kræfter med at lave undersøgelser i sundhedsvæsenet sammen med og blandt klinikere såvel som borgere og brugere af sundhedsydelser. Du vil særligt komme til at lave kvalitativ dataindsamling og –analyse. Den viden du frembringer vil du være med til at udgive i fagfællebedømte videnskabelige artikler ligesom du kommer til at bidrage til andre formidlings- og evalueringsaktiviteter. Du skal som videnskabelig assistent ved enheden kunne arbejde selvstændigt, men vi lægger også stor vægt på, at du som medarbejder føler dig som en del af et stærkt team, hvor vi sparrer og samarbejder om det faglige, men hvor der også er god plads til latter og en uhøjtidelig omgangstone – også, når der er travlt. Dine opgaver Planlægge og gennemføre kvalitativ dataindsamling i form af interviews, observationer og feltarbejde for at opnå en praksisnær og dyb forståelse Gennemføre databehandling og -analyse til brug for evaluering af projekter og bidrage til udarbejdelse af evalueringsrapporter og videnskabelige artikler Medvirke til at planlægge og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af hospital, almen praksis og kommuner og derigennem forbedre sammenhængen i patientforløb Bidrage til formidlende artikler og internationale videnskabelige publikationer Bidrage til enhedens strategiudmøntning i samarbejde med programledere, enhedschefen og andre relevante medarbejdere i SDCA. Hvem er du Sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau (fx folkesundhedsvidenskab) Solide kvalitative kompetencer inden for dataindsamling, analyse og formidling, og kendskab til videnskabelig litteratursøgning Erfaring med evaluering (fx proces- og virkningsevaluering) af interventioner i sundhedssektoren Interesseret i såvel mundtlig som skriftlig formidling af resultater til opdragsgiver, fagfæller, praktikere og andre interessenter Erfaring med at arbejde i et forskningsmiljø Du tager ansvar for dit arbejde, dine arbejdsopgaver og dit arbejdssted og bidrager til et godt arbejdsmiljø Du har mulighed for at tilpasse din arbejdstid til dataindsamling, der kan ligge på skæve tidspunkter Gode samarbejdsevner såvel internt som eksternt, og du tilgår andre med nysgerrighed og godt humør. Vi kan tilbyde Et dynamisk miljø, som foruden klinisk personale består af medarbejdere og forskere inden for forskellige videnskabelige discipliner som f.eks. epidemiologi, folkesundhedsvidenskab, statskundskab og antropologi En arbejdsplads i en organisation i rivende udvikling, hvor der igangsættes mange nye initiativer såvel som udviklings- og forskningsprojekter En dynamisk hverdag med et spændende, udfordrende og afvekslende job, hvor du vil få ansvar og blive støttet i dine arbejdsopgaver Mulighed for faglig sparring og personlig udvikling Et bredt arbejdsfællesskab med engagerede og tværfaglige kolleger Et socialt fællesskab med eksempelvis sommerfest, DHL-løb og julefrokost. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Kontakt Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte programleder Thim Prætorius på thipra@rm.dk eller på 2388 2453. Ansøgning Send din ansøgning senest fredag den 7. oktober 2022. Vi forventer, at afholde samtaler onsdag den 12. oktober 2022. Du søger stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Læs mere Hjemmeside for Steno Diabetes Center Aarhus Afdelingsside for Steno Diabetes Center Aarhus (information til patienter) Drejebog for Steno Diabetes Center Aarhus Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital . Om Steno Diabetes Center Aarhus Vi tror på, at alle mennesker kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg. Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands kraftcenter på diabetesområdet inden for behandling, forebyggelse, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde. Vi vil bidrage til et godt liv for mennesker med og i risiko for at udvikle diabetes. Vi lykkes kun sammen med andre Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene. Vi tror på, at åbenhed, nysgerrighed og tætte samarbejder er vejen frem. Med mennesker, der har sygdommen tæt inde på livet. Og med eksperter og samarbejdspartnere på hospitaler, i almen praksis, i kommuner og i forskningsmiljøer. Sammen skal vi udvikle nye og innovative tilbud og indsatser, der er målrettet den enkeltes behov og livssituation. Og vi skal sikre, at vores bidrag bliver til gangbare løsninger, der skaber blivende værdi i det offentlige sundhedsvæsen, som vi er en del af. Baggrund I Region Midtjylland lever næsten 70.000 mennesker med diabetes – og endnu flere er i risiko for at udvikle sygdommen. Steno Diabetes Center Aarhus er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med et mål om at løfte diabetesindsatsen til gavn for flest mulige mennesker med eller i risiko for diabetes - uanset hvor man bor og modtager behandling. Vi er fysisk placeret i den nye Forum-bygning, som ligger i hjertet af Aarhus Universitetshospital.. Her varetager vi behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt. Læs mere på stenoaarhus.dk og følg med på Facebook , LinkedIn og Twitter . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.