Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i håndkirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. november 2022

  • Region Midtjylland Kirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En fast stilling på 37 timer om ugen som afdelingslæge i håndkirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Om stillingen Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for det håndkirurgiske fagområde, og som har en vis erfaring med behandling af bl.a. fraktur på underekstremiteter inkl. fodled. Vagtforhold Det forventes at afdelingslægen indgår i afdelingens bagvagt sammen med andre speciallæger og 1. reservelæger. Om afdelingen Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501. Ansøgningsfrist Ansøgningen indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal være os i hænde senest 1. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 41 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.