Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinik for Psykotiske Lidelser – ADHD teamet i Viborg - søger pr. 1 oktober 2022 eller snarest herefter, en distriktssygeplejerske til et 1-årigt vikariat, 37 timer ugentligt

  • Region Midtjylland RP Midt Team for psykotiske lidelser Viborg
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Regionspsykiatrien Midt Distriktssygeplejersken er en del af et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, psykolog og sekretærer. Teamets målgruppe er voksne med ADHD med comorbiditet f.eks. depression, misbrug, samt voksne autister med comorbiditet. Hovedopgaven er som primær behandler at afholde ambulante samtaler med patienter og eventuelt pårørende med primær fokus på: Vurdering af symptomer Psykoedukere ift. symptomer og behandling Varetage medicinsk behandling herunder at vurdere effekt og bivirkninger Kontinuerligt at tilrettelægge behandling vha. behandlingsplan i samarbejde med pt. og med forståelse for den organisatoriske ramme. Udover ambulante samtaler er der også netværksmøder med samarbejdspartnere samt pårørende-/familiesamtaler. Vi kan tilbyde: Et selvstændigt og inspirerende job. Et godt tværfagligt samarbejde i et velfungerende team. Supervision og uddannelsesaktiviteter. Komplekse sygeplejefaglige opgaver. Et godt arbejdsmiljø med humor og kollegialt fællesskab Eget kontor i Viborg Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer: Kompetent og velfunderet inden for psykiatrisk sygepleje. Gerne med specialuddannelse/anden relevant videre- eller efteruddannelse, men dette er ikke et krav. Faglig kompetence og ansvarlighed, også i akutte situationer. Indsigt og erfaring i samarbejde med primærsektoren. Evner og lyst til at give faglig vejledning til samarbejdspartnere. Evne til at arbejde selvstændigt og prioritere arbejdets opgaver. IT kendskab (vi anvender elektronisk patientjournal og Outlook.) Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved oversygeplejerske Anna Kirstine Goul på tlf. nr.  21358940. Ansøgningsfrist er torsdag den 22. september 2022. Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via linket i stillingsopslaget. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. september 2022 om eftermiddagen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.