Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundheds-It konsulent til digital understøttelse af sterilvarer ved Hospitalsstaben på Danmarks bedste hospital, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Stab, Sundheds-It og Digitalisering, Kliniske Støttefunktioner
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Brænder du for at komme til at arbejde med understøttelse og forbedring af digitale processer i sundhedsvæsenet? Er du samarbejdsorienteret, brugerorienteret og vil du være med til at sætte stregerne for, hvordan digitalisering på sterilområdet ved Aarhus Universitetshospital kan bidrage til kvalitetssikring og effektivisering i kliniske arbejdsgange? Så læs med her. Afdelingen for Sundheds-It og Digitalisering står overfor nye og spændende udfordringer, og søger en dygtig og engageret kollega til understøttelse af den digitale del af vores flow på sterile varer - det såkaldte sterilflow. Vi tilbyder: I Sundheds-It og Digitalisering vil du og en anden kollega danne parløb omkring understøttelsen af de digitale løsninger på sterilflow området. Du vil samtidig være en integreret del af en større gruppe der understøtter kliniske støttesystemer og serviceprocesser. Så selvom det digitale sterilflow vil være et specialiseret område, vil der være masser af mere generel kollegial støtte, både fagligt og personligt. Dit daglige arbejde vil være at samarbejde tæt med de afdelinger og faggrupper der varetager og er afhængige af sterilflowet, herunder selve Sterilafdelingen og hospitalets operationsafdelinger. Du vil også have mange andre snitflader f.eks. til: Teknisk afdeling, private leverandører af It-løsninger, samt Region Midtjyllands It-afdeling – der er den primære It-driftsleverandør. Vi har i Sundheds-It og Digitalisering til opgave at implementere gode og driftsikre løsninger i klinikken. Vi tilsigter derfor løsninger med en høj grad af standardisering, men er samtidig lydhøre og talerør for de It-behov der opstår blandt det kliniske personale på hospitalet. Vores miljø er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til fordybelse og latter i hverdagen. Metodisk arbejder vi ud fra Prince2 projektmodellen, og bruger ITIL i vores processer. I stillingen vil du blandt andet understøtte implementeringen af det regionale sterilsystem: RM Sterilflow, der p.t. kører i en projektfase håndtere den daglige sagsbehandling af anmodninger fra både drift og projekter (vi benytter Region Midt's ServiceNow som primært system) udvikle og forbedre processer til at kvalitetssikre og effektivisere sterilflowet på hospitalet samarbejde med udviklere og forvaltere om at forbedre digitale løsninger være involveret i udvikling og implementering af nye opgaver og projekter i Sundheds-It, når de involverer dit specialeområde og –kompetencer facilitere brugerinddragelse til ny-udvikling i det digitale sterilflow koordinere It-leverancer med projektledere, leverandører og andre samarbejdspartnere være med til at sikre, at opgaver og projekter kommer i mål til tid, kvalitet og budget løse ad-hoc opgaver af It-teknisk karakter iht. dine faglige og personlige it-kompetencer. Vi undergår omorganisering, som vil give dig mulighed for at præge dine egne opgaver og teamets udvikling. Vi vil dog fortsat sikre en god introduktions- og oplæringsfase i forbindelse med din ansættelse Vi forventer Vi forestiller os, at du har et godt kendskab til sundhedsvæsenet og en god grundlæggende forståelse for informationsteknologi. Derudover forestiller vi os, at du har interesse for og er nysgerrig på digitale løsninger i sundhedsvæsenet - herunder brugerinddragelse i teknologiske designprocesser samt samarbejdsprocesser med forskellige interessenter. Dine formelle kvalifikationer er således ikke afgørende, men kunne være inden for IT og digitalisering, det sundhedsfaglige område eller informationsvidenskab, så længe din samlede profil matcher vores forventninger, kan du være prospekt til stillingen.. I din personprofil forestiller vi os, at du er åben, nysgerrig, udadvendt og har energi og lyst til at lære mere om IT og digitalisering på Aarhus Universitetshospital. Derudover at du besidder kompetencer inden for kontakt med dem der bruger de digitale løsninger, samt kan koordinere komplekse sager der til tider involverer specialister indenfor eller udenfor regionen. De faglige og personlige kvalifikationer vi leder efter er bl.a. at du har et godt øje for kliniske processer og arbejdsgange, og forståelse for hvordan It og digitalisering kan understøtte disse er åben og udadvendt med et godt blik for kommunikation med mange forskellige samarbejdspartnere har lyst til at formidle og undervise de forskellige personalegrupper på hospitalet har erfaring med et eller flere systemer til digital understøttelse af praktiske processer med - ideelt set fra sterilsystemer, eller andre systemer til understøttelse af komplekse processer er struktureret og med et godt overblik har solidt kendskab til It, og lyst til at lære mere på området har gode samarbejdsevner og nysgerrighed overfor klinikkens behov og ønsker har gode kommunikative evner både i forhold til kolleger og samarbejdspartnere gerne har erfaring med Sundhedsvæsnet og arbejdsgangene på et hospital. Om Sundheds-It, AUH Sundheds-It og Digitalisering er en del af Hospitalsstaben på AUH. Vi arbejder med at understøtte gode patientforløb og arbejdsgange ved hjælp af IT og digitalisering. Opgaverne ligger inden for projektledelse, konsulentbistand og support af It-systemer til hele hospitalet. Afdelingen ledes af Sundheds-It og Digitaliseringschef Michael Werenberg Mikkelsen og består af ca. 60 medarbejdere med forskellige baggrunde, som f.eks. IT-specialister, sygeplejersker, projektledere, lægesekretærer m.m. Sundheds-It og Digitalisering kan tilbyde en afvekslende hverdag med mange udfordringer i et uformelt kollegialt miljø, hvor det tværfaglige samarbejde med kolleger fra hele hospitalet vægtes højt. Der er stor mulighed for indflydelse på indholdet i jobbet, som rummer både faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi har desuden flekstidsordning. Vi møder og befinder os det meste af tiden på vores kontorer på Hedeager 3, 8200 Aarhus N. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Funktionsleder Ulf Larsen på 2341 1918 eller på ulflas@rm.dk Send din ansøgning vedlagt relevante bilag som cv og dokumentation for uddannelse via jobsiden, så den er os i hænde senest mandag den 3. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41, 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.