Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hjemmeplejeleder – det handler om at gøre en forskel…

  • Faaborg-Midtfyn Kommune Center Sundhed og Omsorg
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Hjemmeplejeleder søges pr. 1. november til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen Broby, hvor der er dag- og aftenvagt. Du har ledererfaring. Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse. Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger. I lederteamet er kulturen bygget op omkring ordentlighed, dialog, humor, mod, tillid, refleksion og engagement. Vi er enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, sparring, kærlige skub og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere. Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 hjemmeplejeledere og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje. Vi tror på, at god ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte. Og god ledelse kræver de rigtige rammer at agere ledelse i. Vi har aktuelt iværksat en proces vedrørende arbejdspresset på hjemmeplejelederne, da det er for stort – og vi starter arbejdet på at finde løsninger i relation til dette i september. Broby gruppen består af ca. 58 medarbejdere samt elever. Gruppen er en ”landgruppe” med 19 ruter/planer i dagvagt og 6 i aftenvagt. Gruppen er en meget selvstændig og værdibåren gruppe, hvor medarbejderne arbejder godt sammen og hjælper hinanden med at løse udfordringerne. Medarbejderne er fagligt velfunderede og ordentlighed er kompasset i relation til den daglige opgaveløsning. Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Ældre og vores centrale formål er: At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv. At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen. At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen. At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven. At styrke monofagligheden. Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen og i det tværfaglige samarbejde er arbejdet med rehabilitering og pr. d. 1 august er der ansat en ”Rehabiliteringsterapeut” i hver af de 7 grupper. En af de opgaver, vi arbejder med er velfærdsteknologi (DigiRehab), hvor medarbejderne træner sammen med borgerne i eget hjem via IPad. Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 350 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret. Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og/eller en lederuddannelse. Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation. Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang. Du er tilgængelig og har lyst til at være tæt på den daglige drift. Du reflekterer over egen praksis. Du er nærværende og anerkendende i din ledelsesstil. Du kan håndtere pressede situationer. Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar. Du spiller dine lederkolleger gode. Du understøtter samarbejdet i hjemmeplejegruppen. Du er tydelig og tør gå ind i konflikter. Du er fleksibel i din ledelsesadfærd. Du er fortrolig med IT. Du lytter og handler. Du skaber tillid. … og så skal du have kørekort. Ansøgningsfrist d. 25.09.22 kl. 23.59 Samtaler forventes gennemført d. 27.09.22 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 28.09.22. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer. Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Majbritt Brødsgaard Borgensgaard på tlf.: 72 53 56 16 eller mail: mabor@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk eller administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk