Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overvejer du at blive radiolog – så kom til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger introduktionslæger til Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin. Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg har to ledige introduktionsstillinger i diagnostisk radiologi pr. 1.11.2022 eller efter aftale. Stillingsnummer: 5501-029-66-i-02 og 5501-029-66-i-03 Vi er en afdeling, der vægter et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og gode grin. Vi har fokus på et gensidigt forpligtende uddannelsesmiljø, hvor der er fuld adgang til supervision og feedback, og hvor de uddannelsessøgende læger bidrager til afdelingens udvikling med løbende undervisning. Du vil være tilknyttet fast vejleder. Der vil også være mulighed for at engagere sig i afdelingens forskningsprojekter eller gennemføre nye projekter; vores målsætning er at alle uddannelseslæger gennemfører et forskningsforløb. Afdelingen har gennemgået en omfattende renovering og udvidelse med ny nuklearmedicinsk sektion med PET/CT, nyt MR-center samt en radiologisk enhed placeret i den nyindrettede FAM. Vi råder over alle modaliteter med 2 PET/CT-skannere, 5 MR-skannere, 5 CT-skannere, herunder en fuldt udstyret Somatom Force og snart en photon-counting CT, 5 avancerede ultralydsapparater samt et antal til mammografi, intervention og FAM. Derudover også konventionelt røntgen og mammografi med DR system, digital gennemlysningsrum og digitalt angiografiudstyr. Du vil stifte bekendtskab med alle modaliteterne under dit ophold. Afdelingen er inddelt i 5 sektioner med specialeansvarlige/ledende overlæger i hver sektion: medicinsk sektion, herunder thoraxradiologi og neuroradiologi abdominalradiologi muskuloskeletal radiologi mammografi nuklearmedicin Vi har enheder i Esbjerg, Grindsted og Brørup og udfører i alt ca. 200.000 undersøgelser årligt. Dit arbejdssted vil være i Esbjerg. Arbejdet planlægges i henhold til Region Syddanmarks uddannelsesprogram for introduktionslæger, baseret på målbeskrivelse og logbog for diagnostisk radiologi – Dansk Radiologisk Selskab, april 2016. Du kan forvente at rotere i de radiologiske subspecialer med tre måneders ophold i hhv. medicinsk sektion, abdominalradiologi og muskuloskeletal radiologi, samt tre måneders ophold i ultralyd og intervention. Du vil derudover få indblik i mammografien samt enkelte nuklearmedicinske undersøgelser. Stillingen er vagtfri. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller. Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at se afdelingen er du velkommen til kontakte Cheflæge Søren Hess Soren.Hess@rsyd.dk ; tlf. 30 36 10 52), Uddannelsesansvarlig overlæge Mila Kocanovic Mila.Kocanovic@rsyd.dk eller UKYL Carol Ann Glorioso Rexen Busk Carol.Ann.Glorioso.Rexen.Busk@rsyd.dk Sygehuset visioner og mål kan rekvireres hos ledende sekretær Anni Sørensen på mail Anni.Soerensen1@rsyd.dk Ansøgningsfrist 15.10.22 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.