Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

PPR søger psykolog til en projektansættelse – bemærk kort ansøgningsfrist

  • Ringkøbing-Skjern Kommune Børn og Familie
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn og unge? At bidrage til et tværfagligt samarbejde for at fremme ressourcer og understøtte udvikling hos børn og unge såvel som de nære voksne? Har du lyst til at sætte dine kompetencer i spil tværfagligt og psykologfagligt samt bidrage til den fælles opgaveløsning? Så er du måske vores nye kollega. Vi har fra 1. november 2022 en projektansættelse til en psykologstilling på 37 timer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Vikariatet løber frem til 31. december 2023. Mulighed for eventuelt fastansættelse, såfremt der gives projektmidler ved budgetforhandling. Stillingen vil bestå af PPR-betjening af dagpleje, børnehave og skole i den sydlige del af kommunen. Om jobbet: I PPR er følgende faggrupper ansat: Psykologer, tale-hørekonsulenter og pædagogiske konsulenter. Opgaverne i PPR består af rådgivning og vejledning til forældre, dagplejere, pædagoger, lærere, skole- og dagtilbudsledere i såvel private som kommunale dagtilbud og skoler på almen og specialområdet. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år. Psykologerne og tale-hørekonsulenterne er organiseret i tre distrikter: Syd, Øst og Vest. Det tværfaglige samarbejde i PPR har fokus på en tidlig forebyggende indsats i samarbejde med øvrige fagenheder i Børn & Familie og Dagtilbud & Undervisning. De nære voksne er de vigtigste personer i forhold til det enkelte barns læring, trivsel og udvikling. Vi ser børn og unges muligheder for at deltage og danne relationer i de sociale fællesskaber som en vigtig forudsætning for udvikling og læring. I Ringkøbing-Skjern Kommune bygger det fælles Børne- og Ungesyn på en systemisk og narrativ tilgang. Vi har i efteråret en temadag på tværs af Børn & Familie og Dagtilbud & Undervisning med psykiater Søren Hertz og psykolog Jørn Nielsen under overskriften: Børn og unge er ikke problemet – de viser problemet. PPRs kontor er fysisk placeret i Videbæk. Kontoret er indrettet med aktivitetsbaserede arbejdspladser. PPR har eget hjemmeområde, der er stillekontorer til rådighed og flexrum til den kollegiale sparring. Det er dermed opgaven, der definerer, hvilken arbejdsstation man vælger, og der er dermed muligheden for såvel fordybelse og ro og sparring på tværs. Organisatorisk er PPR forankret i Børn & Familie med Socialrådgivningen, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen. Den administrative del af Dagtilbud & Undervisning er også placeret i servicecenter Videbæk. Familiecentret og Tandplejen er naturlige samarbejdspartnere i det daglige, selvom de ikke fysisk er placeret på samme matrikel. Om os: Vi tilbyder et spændende tværfagligt arbejdsfelt blandt engagerede kollegaer, på en arbejdsplads, hvor et godt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø vægtes højt af ledelse såvel som medarbejdere. Vi arbejder aktivt med at skabe optimale rammer for opgaveløsning i et komplekst arbejdsfelt, der er præget af kontinuerlig udvikling og forandring. Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder, sparring og supervision samt mentorordning efter behov. Du bliver en del af et psykologfagligt fællesskab bestående af 14 psykologer. I hvert distrikt er der tilknyttet en teamkoordinator, psykologgruppen har tilknyttet en fagkoordinator. Om dig: Vi vægter, at ansøgere har et bredt og solidt fagligt kendskab til 0-18 årsområdet, herunder bl.a. erfaring med den konsultative metode og med udredning af børn og unge. Vi tilbyder høj grad af fleksibilitet og frihed i tilrettelæggelsen af arbejdsugen, hvor der også er mulighed for hjemmearbejdsdage ca. en gang om ugen. Dette stiller krav til, at du selvstændigt kan strukturere, planlægge og udføre opgaver i en kompleks hverdag. Det er afgørende, at du er god til skabe relationer og en tillidsfuld kontakt, at du er positiv, imødekommende og servicemindet. Samtidig er det nødvendigt, at du har en indre psykisk ro og er robust, så du kan være med til at skabe udvikling, også i pressede situationer, hvor der kan være mange forskellige interesser og følelser i spil. Løn og arbejdsvilkår efter gældende regler. Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte team- og fagkoordinator for psykologerne i PPR Maren Stoltze på tlf. 21 34 07 24 eller leder af PPR Pernille Funder på tlf. 51 42 26 86. Ansøgning: Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge via www.job.rksk.dk Tryk på knappen ”send ansøgning” under stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV, samt relevante bilag i PDF eller DOC format, så ansøgningen er modtaget senest den søndag den 25. september 2022. Udvælgelse af ansøgere sker mandag den 26. september 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 29. september 2022 . Se mere om Ringkøbing-Skjern Kommune som arbejdsplads i denne video: https://www.skyfish.com/sh/7c6a081af23177d5d68fb703f89b9e48645e1cdd/3e7a055b/2005652/52972056 Eller via hjemmesiden: https://www.rksk.dk/ Vi har endvidere forskellige muligheder for at hjælpe med pendlerbolig i kommunen: https://www.flytmodvest.dk/app/webroot/uploads/udenlandske-sider/brochure-pendlerhuset-web.pdf https://www.rserhverv.dk/arbejdskraft/career-campus-bofaellesskab-i-ringkobing Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.