Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til en fast stilling i Distrikt Ø2 i hjemmeplejen i Børkop

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Om jobbet Vi søger en engageret og fagligt dygtig ergoterapeut til en fast stilling på 30-37 timer pr. uge, som vil være en del af vores team. Distrikt ØD2 er et udekørende distrikt i hjemmeplejen i Vejle Kommune, som betjener borgere i Børkop og opland. Du er som terapeut i ØD2 selvtilrettelæggende og har derfor stor indflydelse på din egen hverdag, i tæt samarbejde med dine terapeutkollegaer. Tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest. Vi forventer af dig Har et højt fagligt niveau og kendskab til kommunal genoptræning. Ser ressourcer frem for begrænsninger hos den enkelte borger. Er god til at motivere og udarbejde mål for træningen i samarbejde med borgeren. Har lyst til at deltage i plejesituationer med henblik på vejledning og undervisning, samt du har mod på at bringe din faglighed i spil ift. sparring med personalet for at spille hinanden gode og øge rehabiliteringen hos borgeren. Har et godt kendskab til hjælpemidler. Kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt med borgeren i centrum. Er fleksibel og imødekommende. Er god til at strukturere og prioritere sin tid. Befinder sig godt med at være selvtilrettelæggende. Gerne erfaring med eller kendskab til FOTT. Gerne erfaring med hjælpemidler til støttestrømper. Arbejdsopgaver Træning og rehabilitering af borgere efter Sundhedsloven og Serviceloven. ADL vurderinger og træning. Deltagelse i tværfaglige møder. Hjælpemiddelvurderinger, herunder udarbejdelse af APV og bestilling af APV- hjælpemidler. Undervisning i forflytningsteknikker. Tovholder på REHAB forløb. Vi tilbyder dig En arbejdsplads i konstant udvikling med spændende arbejdsdage, hvor du får muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har ikke to dage der er ens - og du får lov at bruge dine kompetencer. Samarbejde i en tværfaglig, engageret personalegruppe med mange visioner. Faglig sparring med kollegaer. Ugentlige tværfaglige gruppemøder. En ledelse, der værdsætter initiativ og selvstændighed og som giver dig faglig sparring og opbakning. Kollegaer med masser af humor, og som passer på hinanden. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn. Vores personalepolitiske værdier er Sig det! Giv anerkendelse! Brug de frie rammer! Spil hinanden gode! Om os Distrikt Ø2 har base på Englystparken 1, Børkop. Vi er en stor gruppe medarbejdere, der består af plejepersonale, SSA’er, sygeplejersker, terapeuter og teknisk servicepersonale. Planen er at distriktet skal deles i to, med hver sin distriktsleder, men som fortsat arbejder tæt sammen på tværs af distriktet. Distriktet er uddannelsessted for SSH- og SSA-elever samt sygeplejestuderende, hvilket bibringer ny viden til distriktet samt spørgsmål til vores praksis. Hold dig ikke tilbage, hvis du har spørgsmål, ring til: Distriktsleder Tina Thrane Henriksen på 30 84 39 25 eller ergoterapeut og TR Annemette Vølund Andersen på 21 31 80 01. Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning hurtigst muligt og senest fredag den 23. september 2022. Vi holder ansættelsessamtaler mandag den 26. september 2022. Straffeattest Vi indhenter offentlig straffeattest med samtykke ved ansættelse. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.