Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambulancepersonale til Skanderborg

  • Region Midtjylland Præhospitalet, AMB/ALB Ambulancepersonale
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Region Midtjylland står for driften af de ti akutlægebiler i regionen, samt togfyrre ambulancer. Vi søger lige nu en ny kollega, der har lyst til at være en del af udviklingen, af den regionale ambulancetjeneste i Skanderborg. Om stillingen. Vi søger Assistenter/ Behandlere/Paramedicinere til følgende ledig stilling: • Døgn 8-bilen, rul 1 døgn, 3 dage fri. Det lægger vi vægt på: Vi lægger vægt på høj faglighed, uddannelse og udvikling. Vi har fokus på kompetencevedligehold og -udvikling af medarbejderne. Vi søger derfor en kollega, som tager ansvar for opgaverne og for egen faglighed og udvikling. Vi lægger vægt på samarbejde, trivsel og rummelighed. Vi har kort vej fra medarbejdere til ledelsen og i dette samarbejde er der fokus på medindflydelse og arbejdsmiljø. Vi søger derfor en kollega, der ønsker at være en del af et stærkt kollegialt fællesskab og som bidrager konstruktivt og løsningsorienteret til en attraktiv og rummelig arbejdsplads. Din profil: Du er uddannet Ambulanceassistent, Ambulancebehandler eller Paramediciner. Du skal være fagligt velfunderet og opdateret inden for dit felt, herunder have vist, at du tager ansvar for egen faglige udvikling og uddannelse. Såfremt du er ambulanceassistent skal du være indstillet på at tage uddannelsen som ambulancebehandler. Du kommer til at indgå i en ny driftsorganisation, hvor opgaverne er under fortsat udvikling. Det forventes, at du har pionerånd og kan bidrage til en konstruktiv og løsningsorienteret samarbejdskultur – på tværs af faggrupper og organisatoriske tilhørsforhold. Der vil således blive lagt vægt på dine evner til at samarbejde og til at bidrage til et stærkt kollegialt fællesskab på akutlægebilerne, ambulancerne og i Præhospitalet som helhed. Du skal have kørekort kategori B og C. Din nye arbejdsplads: Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland, og vores hovedopgave og vision er                   ”at sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter”. Præhospitalet har som de øvrige hospitaler i regionen både drifts-, behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsmæssige opgaver. I Præhospitalet møder du kollegaer med mange forskellige fagligheder, men fælles for alle er, at vi stræber efter at gøre det bedste for patienterne. Du bliver ansat i Præhospitalets afdeling for ambulancer og akutlægebiler. Afdelingen ledes af en afdelingsledelse, som består af en ambulancechef og en ledende overlæge, samt en driftsledelse bestående af syv driftsledere. Driftsledelsen varetager personaleledelsen af ambulancepersonalet. Stillingen har ledelsesreference til Driftsleder Tina Haahr Nørgaard. Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med FOA. Yderligere information Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til: Driftsleder Tina Haahr Nørgaard. Mail : Tinnoa@rm.dk Tlf.: 91175449 Yderligere oplysninger om Præhospitalet kan findes på www.ph.rm.dk og www.redder.rm.dk Sådan søger du Du søger nemt en stilling via linket "send ansøgning" nederst på siden. Her vil du blive bedt om at udfylde nogle oplysninger om dig selv (navn, adresse mv.) Samt vedhæfte en motiveret ansøgning. Ansættelsesproces Ansøgningsfrist d. 23. September 2022. Samtaler afholdes d. 28. september 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.