Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemødre søges til Fødeafsnittet, Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Kvindesygdomme og Fødsler
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ønsker du at arbejde i en afdeling med en positiv arbejdskultur og en bred vifte af patientforløb? Ønsker du at kombinere arbejdet på Fødeafsnittet med muligheden for faglig fordybelse inden for funktioner i hele svangreomsorgen? Så kom og vær vores nye kollega! Vi søger følgende 4 jordemødre til faste stillinger fra 1. december 2022 2 jordemødre til faste stillinger fra 1. januar 2023 2 jordemødre til faste stillinger fra 1. februar 2023. Vi kan tilbyde En afdeling med høj faglighed og stort fokus på forskning, innovation og udvikling Nærvær i en stor organisation og en omsorgsfuld arbejdskultur, hvor vi passer på hinanden på tværs af faggrupper Teamtræning med fokus på tværfagligt samarbejde i den akutte obstetrik Fast tilknytning til et mindre team med fokus på personlig udvikling, faglighed og relationer “Buddyordning’’ og "samling" i hver vagt mhp. faglig sparring og aflastning af hinanden Et grundigt introduktionsprogram, der er individuelt tilpasset - herunder opfølgende samtaler med nærmeste leder efter 1 og 3 måneders ansættelse Et stort fokus på at få dig, der er nyuddannet godt i gang med dit jordemoderliv - herunder et supervisionsforløb i gruppe det første halve år Nye kollegaer, der tager rigtig godt imod dig! Vi ønsker at du Er begejstret for arbejdet med fødsler og formår at yde en differentieret omsorg for parrene Er en teamspiller og vil bidrage til en positiv arbejdskultur og et godt kollegialt sammenhold Kan arbejde selvstændigt inden for det jordemoderfaglige virksomhedsområde og har mod på, i tæt samarbejde med kollegaer at varetage omsorgen i komplicerede forløb Er fleksibel og trives med skiftende arbejdstider samt vekslende flow og kompleksitet i vagterne Er fagligt dygtig og engageret og kan reflektere over egen praksis. Arbejdstid / arbejdsliv Vi vægter højt, at dit privatliv og arbejdsliv hænger sammen, og du får en stor indflydelse på dit eget skema. Vores vagtcentral, som varetager skemalægning og vagtdækning, er bemandet i dagtid i alle hverdage. Du bliver som udgangspunkt ansat på 37 timer pr. uge. Timetallet er fordelt på både dag-, aften- og nattevagter. Vi har både 8-, 10- og 12-timers vagter. Der er mulighed for at arbejde hver anden eller tredje weekend. Om afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler varetager omsorgen for både gravide, fødende og barslende samt behandling af patienter inden for det gynækologiske speciale. Årligt har vi ca. 5000 fødsler som er en bred vifte af både ukomplicerede og komplicerede fødsler. Selve Fødeafsnittet rummer 12 fødestuer og derudover har vi følgende afsnit og klinikker: Akutmodtagelse for Gravide, Jordemoderpraksis, Familieambulatoriet, Afsnit for Tab, Afsnit for Gravide, Klinik for gravide, Klinik for Igangsættelse, Telemedicin til gravide, Efterfødselsklinik og Familieafsnittet samt Afsnit for Mor & Barn. Desuden har vi 4 Kendt Jordemoderordninger, der også varetager hjemmefødslerne i Aarhus. Dygtige klinikere er ofte i tvivl - og taler om det! I afdelingen har vi en uformel tone på tværs af ledelseslag og faggrupper. Vi har et stort fokus på tværfaglighed, hvor alles input tæller - uanset anciennitet. Vi vægter diskussion af forløb og faglighed med hinanden højt, men holder også af et godt grin i alle vagter. Vi ser det som essentielt og afgørende at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor fællesskab og interesse for hinanden er i højsædet. Vi arbejder udviklende og kreativt med organiseringen af jordemødre og svangreomsorgen, og prioriterer at være en mangfoldig arbejdsplads med mulighed for forskellige arbejdsformer. “Som nyuddannet fra et mindre fødested, var jeg nervøs for om jeg var godt nok rustet til de komplekse forløb på AUH. Men der har hele tiden været masser af hjælp at hente fra mine søde kollegaer, hvilket har sikret en god og tryg opstart” .  - Julie, jordemoder siden 2021 "Kollegaskabet på AUH er ganske særligt. Der er en ekstrem god kultur for at sparre og hjælpe hinanden. Men der er også en stor omsorg, varme og fællesånd, som gør at man føler sig tryg og går glad hjem fra arbejde". -  Julie, jordemoder siden 2019 Frist for ansøgning er d. 2. oktober 2022 Der afholdes samtaler d. 11. og 12. oktober 2022. For mere information om stillingerne kontakt vicechefjordemoder Helle Kær Bennike tlf. 29 66 50 45 hellme@rm.dk eller Trine Rosa Petersen på tlf. 21 28 27 54, trpete@rm.dk Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.