Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, sengeafsnit 7, søger udviklingssygeplejerske til en fast stilling, 37 timer, pr 1. november 2022, eller efter aftale

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 7
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi skal i sengeafsnit 7 bruge en sygeplejerske, der kan udvikle og være en del af implementering af nye tiltag. Vi kan tilbyde dig følgende: Vi planlægger en to ugers introduktion, før du starter i sengeafsnittet, hvor "Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primær del. I introduktionsforløbet har vi fokus på kommunikation, deeskalering, organisatorisk viden, tværsektorielt samarbejde mellem kommune og region, korrekt og brugbar dokumentation, arbejdsmiljø, forbedringsmodellen og Safewards. Vi har månedlig supervision og sygeplejefaglig vejledning, ugentligt teammøde samt mulighed for efteruddannelse og kurser. Vi vægter et godt arbejdsmiljø og en ledelse, der lægger vægt på høj kvalitet i patientplejen, høj grad af tværfagligt samarbejde mellem alle personalegrupper på afsnittet. Som en del af vores introduktionsprogram, får du tildelt en mentor, som du løbende har samtaler med. Vi arbejder i et felt, der rummer både psykiatri, jura, misbrug og somatiske udfordringer. I første omgang har vi afsat en ugentlig dag til udviklingsarbejdet, hvor du har mulighed for at mødes med de andre udviklingssygeplejerske i afdeling for psykoser. Da vi bl.a. har fokus på patientflow og tvang, er det vigtigt at du er til stede i vagter, hvor din implementering af udviklingsarbejdet også foregår. Det betyder at udviklingsarbejdet også kan foregå i aftenvagter samt i dine arbejdsweekender, hver 4. weekend. Se videoerne om arbejdet i psykiatrien: https://www.psykiatrien.rm.dk/uddannelse/sygeplejerske/Karrieremuligheder-som-sygeplejerske/ Som udviklingssygeplejerske på S7 arbejder du med patienter med psykotiske lidelser, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser er du en aktiv medspiller i udviklingen af sygeplejen i S7 videreudvikling af metoder inden for deeskalering og reviews nytænkning omkring patienters handleplaner hovedansvarlig for implementering af nye udviklingsprojekter Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Inge Okkels  eller oversygeplejerske  Kirsten Bo-Kristensen på tlf. 7847 1790. Ansøgningsfrist den 16.10.2022 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 43. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.