Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Lungemedicinsk Sengeafdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ønsker du at prøve noget nyt og spændende? Så har du nu muligheden! Vi tilbyder en særdeles attraktiv stilling som social- og sundhedsassistent på Lungemedicinsk Sengeafdeling D1 fra den 1. oktober 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge, men timetallet kan aftales nærmere. Du har muligheden for at blive en del af et afsnit, der kendetegnes ved et godt kollegaskab og stor hjælpsomhed. Du vil få engagerede og ansvarsbevidste kollegaer, der har det sjovt sammen og tager godt imod nye ansigter på afdelingen. ''Her på afdelingen er vi gode kolleger. Vi har et godt sammenhold og man kan altid få hjælp, hvis man har brug for det. Der er en stor loyalitet og omsorg for hinanden. Vi løfter nemlig i flok'' (Hanne, sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Du har muligheden for at deltage i diverse faglige og private aktiviteter arrangeret både for og af personalet. Du har også muligheden for at få et arbejdssted med både faglig og organisatorisk udvikling. Du får således gode muligheder for faglig udvikling gennem kurser, faglig sparring, sidemandsoplæring, ugentlig undervisning samt sygeplejefaglig refleksion. ''Der bliver igangsat nye initiativer af personalet og der er altid ledelsesmæssig opbakning. Det er fedt. Derudover er der rig mulighed for ansvarsområder og at kompetenceudvikle sig på den måde'' (Susan, tværsektoriel sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Vi har et struktureret oplæringsforløb på 3 måneder, hvor du tilknyttes 1-2 erfarne mentorer, der sammen med dig og afsnittets oversygeplejerske tager ansvar for din oplæring i specialet. Det tilstræbes, at du i den første periode af ansættelsen har en enslydende vagtplan med din mentor. Du vil herefter som udgangspunkt skulle arbejde hver 3. weekend i blandede vagter af 6-9 timers varighed, men du vil få stor indflydelse på egen vagtplanlægning. Er du erfaren social- og sundhedsassistent, vil du opleve at kunne bruge alle dine sygeplejetalenter til lungepatienterne, som ofte kan være komplekse og med flere andre lidelser. Er du novice, sikrer vi, at du får de rette kompetencer, inden du skal stå på egne ben i afdelingen. Patientkategorier og arbejdsgange Lungemedicinsk Sengeafsnit er et specialeafsnit med 27 sengepladser, hvoraf 25 sengepladser er allokeret til lungepatienter og 2 sengepladser er allokeret til øre-, næse- og halspatienter. Patienterne på afsnittet har oftest KOL eller lungecancer, men afsnittet behandler også respirationsinsufficiens og andre lungemedicinske sygdomme såsom pneumoni, pneumothorax, astma, pleuravæske og respiratorisk acidose. Til sidstnævnte tilbyder vi NIV (Non Invasiv Ventilation). Øre-, Næse- og Halspatienterne behandles oftest for thyroridea-problemstillinger. Lungemedicinsk Sengeafsnit varetager også en del terminale forløb og har et bredt tværfagligt samarbejde omkring disse. Vi modtager samtidig akutte patienter fra Fælles Akutmodtagelse, mens patienter til NIV og åbne indlæggelser kommer direkte på afsnittet. Det betyder, at vi har en god variation mellem korte og længere patientforløb samt rig mulighed for at arbejde med både akutte og palliative forløb. ''Det gode ved afdelingen er, at man føler, at man gør en forskel for patienterne. Man får en bred erfaring inden for sygepleje, da vi både har akut sygepleje og palliation'' (Helena, sygeplejerske på Lungemedicinsk Sengeafsnit D1) Lungemedicinsk Sengeafsnit er delt i mindre teams med 2-3 plejepersonaler i hvert team. Her varetager social- og sundhedsassistenten i samarbejde med sygeplejersken blandt andet medicingivning, hjælper med varetagelse af personlig hygiejne, ernæringsscreener, sender prøvemateriale, tager kontakt til primær sektor og pårørende, rekvirerer lungefysioterapi, diætist eller ergoterapeut m.m. Personalegruppen består således af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som hjælper hinanden på tværs af teams. Dokumentation sker i EPJ Syd og Cetrea er det kliniske logistiksystem. Øvrige oplysninger Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Har du lyst til at høre mere om stillingen eller Lungemedicinsk Sengeafsnit, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Julie Langvad Riis på telefonnummer 79183132. Du kan også besøge sygehusets hjemmeside her eller vores Facebook og Instagram, ved at søge på lungesygdommesvs. Ansøgning og CV bedes fremsendt senest den 30. september 2022. Samtaler afholdes løbende og du bedes medbringe navn og nummer på en reference. Der indhentes børneattest forud for ansættelsen. Har stillingsopslaget fanget din interesse og ønsker du at bidrage til det gode arbejdsmiljø, så glæder vi os til at høre fra dig!