Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Job- og uddannelsesrådgiver

  • Ringkøbing-Skjern Kommune Kontanthjælp, Særlig indsats
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Kan du motivere og støtte unge med forskellige udfordringer af faglig, helbredsmæssig og/eller social karakter i at omsætte en drøm til start på den helt rette uddannelse eller job? Vi søger en job- og uddannelsesrådgiver for unge, som med den rette indsats og støtte forventes at kunne begynde på en uddannelse eller komme i job inden for en kortere eller længere tidsperiode. Stillingen er på 37 timer. Vores primære tilbud til målgruppen er fysisk forankret i Skolebyen i Skjern, hvor Jobcentret også har en satellit. Tilbuddene i Skolebyen er etableret og drives i et tæt tværfagligt samarbejde med UU Ringkøbing-Skjern og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Afhængig af hvilken af målgrupperne du arbejder med, vil du nogle dage arbejde på satellitten, og også have en del kørsel til møder og samtaler med unge i andre tilbud. Stillingen indebærer en stor del administrativt arbejde, og vi forventer ligeledes, at du er deltagende i arbejdsgrupper og andre ad hoc arbejdsfora med henblik på at understøtte den fælles opgaveløsning i afdelingen. I Ungeteamet er vi seks rådgivere og en faglig koordinator. Vi spænder bredt i både alder, erfaring og profiler, men fælles for os alle er, at vi mener, vi løser en ualmindelig vigtig opgave, og at vi gør det med høje ambitioner. Jobindhold: Afholdelse af samtaler med unge Udarbejdelse af uddannelses- eller jobplaner sammen med den unge og den unges tilbud Administrativ sagsopfølgning Opfølgning på indsatser Tværfagligt og koordinerende samarbejde Afholdelse af ungemøder i den kommunale ungeindsats Deltagelse i arbejdsgrupper mv. Ad hoc opgaver i afdelingen Kvalifikationer: Du har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver, socialformidler eller anden uddannelse med en solid erfaring inden for beskæftigelsesområdet Du har rigtig gode formuleringsevner både i skrift og tale Du har en energisk og anerkendende tilgang, og du kan skabe en forandring i mødet med den unge Du trives med at arbejde selvstændigt, men fungerer også rigtig godt som del af et team, hvor vi løfter i flok og ’spiller hinanden gode’ Du er stabil, ansvarlig og følger opgaverne til dørs Du er åben og gennemsigtig i din sagsbehandling og kan bevare fodfæstet i forandringsprocesser og modgang Du har flair for IT, og arbejder struktureret og effektivt Vi tilbyder: En arbejdsplads, som vægter faglighed, fællesskab og arbejdsglæde højt Et spændende arbejde med unge, hvor du kan gøre den afgørende forskel og også blive udfordret Gode samarbejdspartnere og udviklende samarbejdsflader Et miljø, hvor vi hjælper hinanden og sammen finder nye løsninger i en travl hverdag En meget afvekslende hverdag En høj grad af frihed til selv at planlægge din arbejdsdag En arbejdsplads, der stiller krav og giver ansvar Supervision Løn efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 21. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes holdt mandag den 26. september 2022. For yderligere information om stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Mette Marie Sørensen Egdal på 9974 1676 eller afdelingsleder Joan Thyregaard på tlf. 9974 1411. Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.