Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH Vi søger en energisk yngre læge, som er interesseret i at uddanne sig til speciallæge i arbejdsmedicin. Værdsætter du muligheden for at udvide din erfaring som læge med udredning af arbejdsrelaterede helbredsproblemer? Så har vi en 1-årig introduktionslægestilling i arbejdsmedicin ledig til besættelse 1. december eller efter aftale. Afdelingens hovedopgave er forebyggelse inden for det arbejdsmedicinske område, hvilket foregår ved kliniske undersøgelser af patienter, udredning af arbejdsmæssige belastninger, virksomhedsbesøg, gruppeundersøgelser, informationsaktiviteter, rådgivning, undervisning og forskning. Din daglige opgave bliver individuel udredning og rådgivning af henviste patienter vedrørende arbejdsmiljøforhold. Stillingen er vagtfri. Vi tilbyder Uddannelse under vejledning af engagerede kolleger Uddannelsesprogram med intensiv oplæring og formaliseret undervisning God supervision i dagligdagen og et stort fagligt fællesskab Godt arbejdsmiljø Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager ambulante patienter, som er henvist fra praktiserende læger, speciallæger på sygehusafdelinger, privatpraktiserende speciallæger, psykologer, kiropraktorer, fagforeninger og arbejdsmiljøgrupper på virksomheder til udredning og vurdering for eventuelle arbejds- og miljørelaterede lidelser. Arbejds-og Miljømedicinsk Klinik er en universitetsafdeling med højt specialiseret funktion i udredning af asbestose og i astmadiagnostik (Specifik Bronkial Provokation). Vi arbejder med patienten først i et godt tværfagligt arbejdsmiljø mellem læger, psykologer, forskningsansatte og lægesekretærer, og vi er et fortrinligt uddannelsessted for vores kolleger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger Vi er forskningsaktive inden for områderne bevægeapparat, musikersundhed, global health, astma-og allergi og psykotraumatologi organiseret i en velfungerende forskningsenhed under Klinisk Institut. Se mere om hvem vi er og afdelingen her: http://ouh.dk/wm390424 , hvor du kan læse mere om vores organisering, Klinik for Musikersundhed, Stressklinik, Arbejdsallergologisk Center, Ludomaniklinikken og Klinik for BED. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Iben Brock Jacobsen 6541 4990 Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag 03.10.22.  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag 11.10.2022