Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rudbækshøj søger SSA/SSH`er med lyst til faglige udfordringer

  • Middelfart Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Rudbækshøj Plejehjem  søger  dygtige SSA/SSH`er, der  får  mulighed for stor faglig udvikling. Vi er af regeringen udvalgt til, at deltage i 3-årigt projekt,  hvor vi sættes fri og vil starte med, at se på vores dokumentationspraksis. Om os, Vi bor i Strib, hvor livet leves af 38 beboere( samt 2 gæsteboliger), deres familie og os der arbejder her. Du vil få 45 dygtige og engagerede kollegaer. Vi er tværfagligt sammensat, så dine kollegaer vil være uddannet SSH, SSA, pædagogisk assistent, sygeplejerske, ufaglærte og en aktivitetsmedarbejder. Vi vægter arbejdsmiljø og trivsel højt, og mangler SSA/SSH`er der blandt andet har mod på: -mulighed for tovholder funktion. -sparring med plejehjemssygeplejerske. -tovholder funktioner indenfor det område du brænder for. -arbejdsplads med et  godt og solidt læringsmiljø, vi har løbende 2–6 SSA og SSH elever, som vi alle er daglige vejledere for. -her er ingen begrænsninger, når bare det kommer borgeren til gode. -vi brænder for personcentreret omsorg, nærvær og højt fagligt niveau. Vi søger Social – og sundhedsassistent på 30 timer i aftenvagt Social – og sundhedshjælper på 33 timer primært i aftenvagt Social – og sundhedshjælper 35 timer i dagvagt Alle stillinger med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest Vores mærkesager er at: Skabe trivsel, livsglæde og hjemmelige hygge for beboere og familien. Skabe arbejdsglæde og trivsel for dig og dine kollegaer. Vi arbejder altid på at forbedre og udvikle os, Det betyder vi anser UTH som læring og glæder os over at være en del af velfærdsaftalen, et 3 årigt projekt, hvor man vil skabe øget frihed i måde at drive ældrepleje på. Vi er praktiksted, hvor alle biddrager til læring, og her vil du få mulighed for faglig udvikling i et stærkt team med brede kompetencer. Vores kerneopgave er pleje og omsorg og skabe liv der er værd er leve. Vi arbejder efter EDEN alternatives 10 principper med fokus på at undgår ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. En af metoder er personcenteret omsorg og refleksionsrum. Vi vil skabe liv, derfor vil du opleve, at vi har mange frivillige, der yder en stor indsats omkring hverdagsaktiviteter og arrangementer for beboer på plejehjemmet og borgere i lokalsamfundet. Vi har  også en aktivitetsmedarbejder der primært er i dagtimerne. Vi søger dig der har lyst til at yde et ligeværdigt samarbejde med beboerne give beboerne medbestemmelse respektere alle beboere er herre i eget hus biddrage aktivt til at skabe trivsel og derved øge arbejdsglæden højne nærvær og se muligheder fremfor begrænsninger holde fokus på EDEN alternativt og personcenteret omsorg Du skal samarbejde med beboerne og dennes familie på en ligeværdig og respektfuld måde deltage aktivt til trivsel og arbejdsglæde være uddannet SSH/SSA biddrage til et godt læringsmiljøet og være parat til udvikling Middelfart kommune er en værdibasseret kommune der bygger på: At lære at lykkes. Vi er arbejdsmiljøcertificeret. Vi har øje for lokalsamfundet og samskabelse, vi bliver set, hørt og har medindflydelse fra politisk side. Du er velkommen til, at komme på besøg før du søger, kontakt Plejehjemsleder Liselotte Ebert på tlf. 8888 4605 eller Planlægger Helle Veje på tlf. 8888 4625. Ansøgningsfrist d.02.10.22. Samtaler vil blive afholdt løbende. Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/