Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To sundhedsfaglige konsulenter til Center for Omsorg og Specialpædagogik i Borgercenter Handicap (3-årige projektstillinger)

  • Københavns Kommune Center for Omsorg og Specialpædagogik
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Trives du med at gå forrest og skabe følgeskab på det sundhedsfaglige område? Og har du lyst til at rådgive ledelse og medarbejdere omkring sundhedsfaglige indsatser målrettet borgere med nedsat fysisk funktionsevne? Så er det måske dig, vi søger til en 3-årig projektstilling i Center for Omsorg og Specialpædagogik. Din rolle som sundhedsfaglig konsulent i COS Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) er et stort centerfællesskab, der er forankret i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. COS består udover et konsulentteam af 16 botilbud for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Du vil blive en del af centerstaben i COS, der består af knapt 20 faglige konsulenter, som understøtter ledelsen og medarbejderne i det organisatoriske og faglige udviklingsarbejde på botilbuddene. Din kommende kollega Randi fortæller: “Jeg er vild med mit arbejde! Jeg elsker vekselvirkningen mellem at komme ud på tilbuddene og møde borgere og medarbejdere og samtidig være inde i centerets maskinrum, hvor politiske beslutninger får liv og føres ud i livet. På botilbuddene besøger jeg skønne og unikke voksne borgere med handicap og møder engagerede medarbejdere, som jeg underviser og sparrer med. Sammen har vi fokus på udfordringerne i borgerens liv og på, hvad der ud fra borgerens interesser kan øge livskvaliteten. Inde i centeret samarbejder jeg med kollegaer på tværs af områder og fag omkring diverse arbejdsområder. På vores kontor oplever jeg ofte en uformel tone, til tider dårlige jokes, godt humør og en masse interesse og omsorg for hinandens opgaver og velbefindende. Vi har en farverig chef, der ser, hvad vi kan, hører hvad vi siger og har tillid til det vi gør!” Dine opgaver Som sundhedsfaglig konsulent har du det overordnede blik på den sundhedsfaglige indsats på centerets tilbud. I tæt samspil med ledelsen og dine kolleger i staben er din overordnede opgave at udtænke, planlægge og iværksætte tiltag på det sundhedsfaglige område. Du er både en direkte faglig sparringspartner med ledelsen og en del af stabens samlede tværfaglige indsats. Derfor skal du være fagligt forankret i specialistrollen, men have forståelse for kompleksiteten i at arbejde med det hele menneske. Dine opgaver vil fokusere på At sikre kompetenceudvikling og konkret oplæring af pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, der håndterer sundhedsydelserne i praksis At bistå medicinansvarlige pædagoger i deres opgaveløft, herunder i dokumentationssystemet Domus At udvikle, facilitere og deltage i sygeplejefaglige netværksmøder At understøtte såvel tilbud som studerende i deres uddannelse til social- og sundhedsassistent Sagsbehandling af utilsigtede hændelser og opfølgning i forbindelse med handleplansanalyser Undervisning indenfor fagrelevante emner At udarbejde og implementere sundhedsfaglige projekter At sikre en ensartet sundhedsfaglig indsats i COS og repræsentere organisationen i relevante eksterne netværk og arbejdsgrupper At understøtte og kvalificere den sundhedsfaglige dokumentation samt udarbejde og vedligeholde sundhedsfaglige instrukser og vejledninger Den ideelle kandidat Vores ideelle kandidat har en sundhedsfaglig baggrund – gerne suppleret med en master eller kandidat indenfor et relevant område. Det en fordel at have kendskab til dokumentationssystemet Domus samt indsigt i nationale lovgivende og vejledende rammer såvel nationale som kommunale sundhedsfaglige retningslinjer. Du skal være god til at koordinere, udvikle og implementere sundhedsfaglige tiltag på tværs af organisationen med udgangspunkt i centrets sundhedsstrategi, målgruppeplaner og Københavns Kommunes sundhedspolitik. Ligeledes skal du have tilstrækkeligt indblik i det socialfaglige arbejde, så du kan tænke sundhedsfaglige indsatser ind i en større helhed. Du er er tryg i rollen som formidler og fagspecialist og kan kommunikere i et sprog, der giver mening for andre faggrupper. Samtidig har du veludviklede samarbejdsevner og sans for involvering af mange forskellige interessenter. Vi kan tilbyde Fleksible arbejdstider, hvor du i stor stil selv tilrettelægger dit arbejde og har din gang på flere lokationer i organisationen Gode udviklingsmuligheder og stor mulighed for indflydelse på egne opgaver At du bliver en del af et mindre sundhedsfagligt konsulentteam, hvor I med udgangspunkt i jeres fælles faglighed planlægger indsatser og deler viden løbende At du samtidig bliver en del af et større tværfagligt team bestående af knapt 20 konsulenter, hvor vi bl.a. mødes til ugentlige konsulentmøder og holder hinanden ajour med projekter/indsatser og sparrer indbyrdes Et godt og uformelt arbejdsmiljø i Borgercenter Handicaps lokaler på Borups Allé med kollegaer, der kommer hinanden ved, har det sjovt sammen og jævnligt mødes til fredagsbarer, sæsonfester m.m. En spændende stilling med indflydelse og ansvar, mange varierede opgaver og afvekslende arbejdsdage God oplæring Det praktiske Den ene stilling er på 37 timer/uge og den anden stilling er på 30 timer/uge med tiltrædelse den 1. november. eller den 1. december 2022 og med ansættelse indtil den 31. december 2025. Arbejdstiden vil hovedsageligt være placeret i dagtimerne på hverdage. Løn efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn. Kontakt og yderligere information Du kan læse mere om COS og centerets tilbud her Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Karoline Winther-Lund på 2322 9010 eller sundhedsfaglig konsulent Kathrine Dalum på 2442 7199 mellem kl. 9-16. Vi indhenter referencer samt straffeattest inden ansættelse. Vi glæder os meget til at høre fra dig. Søg via linket senest tirsdag den 11. oktober 2022 Ansættelsessamtaler afholdes den 18. oktober 2022.