Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medarbejdere til Botilbuddet Plantagevej

  • Ærø Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af en arbejdsplads, med en altid spændende hverdag, så søger Bofællesskabet Plantagevej SSH/SSA eller pædagogisk uddannet medarbejdere. Vi søger: Medarbejder til fast stilling på 30 timer/uge pr. 1.11.22 eller snarest derefter Medarbejder til et barselsvikariat på 30 timer/uge fra 1.12.22 – 1.11.23 Medarbejder til et barselsvikariat på 30 timer/uge fra 1.1.23 – 1.9.23. Plantagevej er et bofællesskab for 16 voksne mennesker mellem 25-70 år med multiple funktionsnedsættelser og diagnoser som Demens, Autisme og Udviklingshæmning, og for nogles vedkommende også fysisk nedsat funktionsevne. Der kan ligeledes findes borgere med psykiatriske diagnoser i kombination med handicappet. Opgaven er: At indgå i beboerens dagligdag og støtte op om de pædagogiske handleplaner, der er lagt for beboeren. Det daglige arbejde indebærer også hjælp til personlig pleje hos enkelte beboere, og det forventes at du har en professionel og empatisk tilgang til alle opgaver. Hverdagen er præget af de unikke mennesker, der bor i huset, alle med forskellige forudsætninger og behov for støtte i hverdagen. Derfor forsøger vi gennem en mere eller mindre struktureret og forudsigelig hverdag, at skabe tryghed udvikling og optimale livsbetingelser for hver enkelt borger. Arbejdstiden er en blanding af dag og aftenvagter, evt. nat samt weekend. Vi ser gerne : Du er SSH/SSA, pædagog eller har anden relevant uddannelse, gerne med erfaring inden for specialområdet. Har kendskab til målgruppen eller brænder for at få det. Er fagligt dygtig og har lyst til at udvikle dig. Er stabil og fleksibel både i praksis og i tankesæt. Udviser respekt for borgerens ønsker, udfordringer og behov. At du har et omsorgsfuldt og positivt livssyn og kan arbejde relationelt, inkluderende og rehabiliterende. At du har erfaring med faglige refleksioner, dokumentation og evaluering. At du har fokus på det gode pårørendearbejde. At du i høj grad er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret. At du har kørekort. Vi tilbyder: Dygtige kollegaer der brænder for jobbet. En alsidig og travl hverdag. Faglig udvikling, herunder supervision, efteruddannelse og samarbejde med kommunens øvrige personale. Et selvstændigt job med spændende udfordringer. En mangfoldighed af dejlige beboere. Om os Handicap & Psykiatri varetager de mangeartede opgaver vedr. kommunens voksne borgere inden for området handicap og psykiatri. Afdelingen består af Botilbuddene Plantagevej, Reberbanen, Østersøen samt aktivitetstilbud og værestedet Ærøhuset og ”Skibet”. Medarbejdergruppen består pt. af 31, både yngre og mere erfarne kræfter med pædagogiske eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan høre mere om jobbet hos Handicap og Psykiatrichef Jørgen Knudsen på tlf: 24436418. Ansættelsesforhold En fast stilling på 30 timer/uge til besættelse 1.11.22 eller snarest derefter. Et barselsvikariat på 30 timer/uge fra 1.12.22 – 1.11.23 og et barselsvikariat fra 1.1.23 – 1.9.23, 30 timer/uge. Dine løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ansøgning Ærø Kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, hvorfor du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.aeroekommune.dk se under ledige stillinger. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Ansøgningsfristen er mandag den 3. oktober 2022 kl. 12:00. Samtaler forventes afholdt fredag d. 7. oktober 2022.