Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Relationsmedarbejdere i dag/nat

  • Region Hovedstaden RRR-Orion
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Relationsmedarbejdere til spændende stilling i socialpsykiatrien som arbejder kombineret nat og dag. Vil du gerne være med til at give håb, kontrol og muligheder til mennesker, hvis liv er præget af håbløshed, kaos og afmagt? Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med komplekse problemstillinger, så som svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsom adfærd. Vi er en helt særlig arbejdsplads som altid går forrest i kampen for at udsatte mennesker, har ret til et værdigt liv og hvor vi altid forsøger at se ressourcer og muligheder hos den enkelte. Vi har en unik tilgang til mennesker og gør en forskel for nogle borgere hvis liv er præget af store udfordringer, men gør alt for at de skal have mest mulig indflydelse på eget liv, leve så selvstændigt som muligt for at skabe muligheder for at komme sig. Vi søger relationsmedarbejdere til at arbejde 37 t/ugen i en kombination af dag/nat. Der arbejdes hver 3. weekend. Ønsker du at arbejde på nedsat tid kan der efter aftale arbejdes 32-35 t/ugen. Vi arbejder i kombination af dag- og nattevagter fordi vi, for det første ikke ønsker at blande alle tre vagtlag (dag/aften/nat) da der er evidens for at det ikke er sundt. For det andet skaber det mulighed for at danne nogle nathold der får et lidt tættere samarbejde i de perioder (oftest i weekenderne) de er på arbejde sammen og som kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø fordi man har tæt kendskab til hinanden. For det tredje har vi kombinationen med dagtjenester fordi vi oplever det er vigtigt, at vores medarbejdere er engageret i det faglige arbejde der foregår i dagtimerne. Det giver mulighed for at fordybe sig i relationerne, deltage i møder og kompetenceudvikling samt have et tættere samarbejde med fx husets konsulenter, ledelsen samt samfundets øvrige samarbejdspartnere som sagsbehandlere, jobkonsulenter osv. Eksempel på arbejdsplan for en medarbejder i dag/nat-stilling (37 t/u); Uge1             Uge2             Uge 3            Uge 4 Mandag         7-15               23-7.15          23-7               8-16 Tirsdag          8-16                 Fri                23-7               8-16 Onsdag         Afsp.                Fri                 23-7               8-16 Torsdag         Fri                  8-16               23-7                 Fri Fredag          23-7.15          7-15                Fri                  8-16 Lørdag          23-7.15           Fri                  Fri                 10-18 Søndag          23-7               Fri                  Fri                  8-16 Som relationsmedarbejder tilbyder du beboerne: Omsorg/tryghed Personlige udviklings-mål Hjælp med praktiske gøremål i hverdagen (som rengøring, tøjvask og personlig pleje) Hjælp omkring samarbejdet med de pårørende, kommune og behandlingspsykiatri eller andre eksterne aktører. Samvær, aktiviteter og fælles oplevelser Vi arbejder i netværk sammensat ud fra borgerens ønsker. Det betyder at du skal kunne planlægge din tid selv og strukturere dine opgaver og koordinere med kollegerne i de forskellige netværk. Vi arbejder ud fra et rehabiliteringsperspektiv, et recoveryperspektiv samt et systemisk og narrativt grundlag, der udmønter sig i en Åben Dialog tilgang. Vi ønsker at udvikle en reflekterende dialogisk praksis sammen med beboerne, dagbrugerne og deres netværk og vi ønsker, at den dialogiske praksis skal gennemsyre hele vores organisation og vores måde at samarbejde på, internt og udadtil. Dine kvalifikationer: Relevant social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse som social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut eller lignende professionsbachelorer og/ eller at du har en personlig erfaring med at komme sig (erfaringskompetence). Du har egne personlige levede erfaringer med at komme dig over en psykisk lidelse og/eller sociale vanskeligheder eller egne erfaringer med et problematisk forbrug af rusmidler Du har lyst til at bruge din personlighed og indgå autentisk i samarbejdet Du har evne til at skabe og udvikle relationer Du er god til skriftlig dokumentation og har dertilhørende it-kundskaber Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, som bidrager til et godt arbejdsmiljø Du har mod på at arbejde i meget konfliktfyldte situationer Du har evne og lyst til dialog og refleksion over egen og kollegers praksis At du er robust og har en god fornemmelse for egne grænser Vi tilbyder: Grundig introduktion samt tid til refleksion – hver dag Faglig sparring, supervision (8-10 gange om året) og undervisning Et arbejds- og levemiljø, hvor sikkerheden og den forebyggelse er højt prioriteret Fordelagtigt seniorpolitik der tilbyder gode vilkår. Vi opfordrer alle med ovennævnte kvalifikationer, uanset køn, alder og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi afholder løbende samtaler. Derfor er der ikke ansøgningsfrist og ikke fastlagte datoer for samtaler. Ansøgning sendes elektronisk via vores e-rekrutteringssystem. Du kan få mere at vide om stillingen ved at ringe til rehabiliteringsleder: Therese Bang; 38 61 95 36 (mobil 31 11 13 11) Læs mere om os på: www.orion.dk