Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rusmiddelkonsulent søges de Særlige Pladser, S6, AUH Psykiatrien

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Som rusmiddelkonsulent på De Særlige Pladser kræves det, at man har en bred viden omkring de enkelte rusmidler, samt stor erfaring med både rusmiddelbehandling og dobbeltdiagnose problematikker. Det vil desuden være en fordel hvis du har erfaring med tilrettelæggelse af strukturerede samtaleforløb. Rusmiddelkonsulenten har selvstændigt det daglige ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af rusmiddelindsatsen på De Særlige Pladser, indsatsen sker i samarbejde med den øvrige behandling og koordineres på den ugentlige behandlingskonference. Det kan være både tilrettelæggelse og afholdelse af strukturerede samtaleforløb og mere opsøgende kontakt i afdelingen. Det vil være en fordel hvis rusmiddelkonsulenten har undervisnings- og foredragserfaring. Det forventes at misbrugskonsulenten vil være både tovholder og oplægsholder på afdelingens ugentlige foredrags- og diskussion tilbud for både patienter og personale ”T-Talk” omkring rusmiddel- og afhængighedsproblematikker. Der bliver også inviteret relevante gæster udefra, men du vil som rusmiddelkonsulent være den gennemgående figur. På De Særlige Pladser er en del af rusmiddelbehandlingen et gruppetilbud "Stof til Eftertanke" Rusmiddelkonsulenten har som leder af gruppen ansvar for visitering af patienter samt afholdelse af møderne. Gruppen er åben med løbende indtag. Møderne skal tilrettelæggelse med respekt for at gruppedeltagerene kan være på forskellige stadier i deres overvejelser omkring at skabe forandringer i deres rusmiddelforbrug. En anden vigtig funktion er udfærdigelse af rusmiddelanamneser samt tilrettelæggelse af individuelle motiverende samtaleforløb med henblik på at motiverer patienterne til at indgå i et egentlig misbrugsbehandlingsforløb når forløbet på De Særlige Pladser er slut. Hverdagen består desuden af deltagelse i afdelingens behandlingskonferencer, status- og udslusningsmøder. Udfærdigelser af status for rusmiddelforløbet på afdelingen for den enkelte patient med vurdering og anbefalinger til videre rusmiddelbehandling efter udskrivelse. Brobygning til kommunernes misbrugsbehandlingstilbud eller anden socialpædagogisk rusmiddelindsats. Konsulentfunktion i forhold til de andre afdelinger i psykiatrien, kortere sparringsforløb med patient og personale med henblik på videre rusmiddelbehandling efter udskrivelse. Hvad er S6 for et afsnit? S6 er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit med plads til 16 patienter, der alle har enestue med eget bad. Målgruppen for de særlige pladser er patienter over 18 år med svære psykiske lidelser og adfærdsmæssige udfordringer. Vores patienter er indlagt i en længere periode end normalt, hvilket giver mulighed for den rehabiliterende indsats. Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig og komplicerede sociale forhold. En god plejenormering følger disse senge, hvilket vil give mulighed for en intensiv rehabiliterende indsats omkring den enkelte patient af et behandlerteam. Vi afprøver metoder og tager nye initiativer i brug. Vi arbejder systematisk med viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændringer i klinisk praksis. Derudover har vi et stort fokus på tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang og hjælpe vores patienter på rette vej. I afdeling for psykoser arbejder vi med en struktur, hvor vi varetager hele patientens behandlingsforløb fra den akutte indlæggelse, igennem det intensive forløb og til den rehabiliterende indsats. Hvorfor skal du søge jobbet hos os? Hos os vil du få de mest omsorgsfulde, videbegærlige, humoristiske og positive kolleger, der vil gøre alt for at få dig til at føle dig velkommen og til at få dig til at føle dig klædt på til at varetage jobbet. Løn- og ansættelsesvilkår ·         Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. ·         Stillingen er til besættelse efter aftale eller pr 1/11 2022 ·         S6 – Særlige Pladser ligger på Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N, Indgang K, krydspunkt 211, Aarhus Universitetshospital. Mere information For yderligere information eller spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lone Nørgaard Møller på mail: lonnel@rm.dk Ansøgningsfristen er d. 30. september Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.